Danh mục
Từ khóa
Từ ngày
Đến ngày
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành
STTTên tài liệu giám sátTải về
1 Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”
2 Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành
3 Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế