Lịch công tác

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 30/01/2023
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quang Tuấn
08:00Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Ái Vân
08:00Làm việc tại cơ quan
2 Thứ Ba, 31/01/2023
Chủ tịch
Lê Trường Lưu
08:00Dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Qúy Mão, tại khu vực di tích lịch sử Chín Hầm
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quang Tuấn
08:00 Dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Qúy Mão, tại khu vực di tích lịch sử Chín Hầm
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Ái Vân
08:00Dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Qúy Mão, tại khu vực di tích lịch sử Chín Hầm
3 Thứ Tư, 01/02/2023
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quang Tuấn
08:00Họp giao ban tháng 02, tại Phòng họp 20
13:00Dự Lễ hội văn hóa Cầu Ngư làng văn hóa Thái Dương, tại Đình làng Văn hóa Thái Dương - 68 Trương Thiều - Thuận An
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Ái Vân
08:00Họp giao ban tháng 02, tại Phòng họp 20
4 Thứ Năm, 02/02/2023
Chủ tịch
Lê Trường Lưu
13:30Họp Thường vụ Tỉnh ủy, tại Văn phòng Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quang Tuấn
08:00Làm việc tại cơ quan
13:30Họp Thường vụ Tỉnh ủy, tại Văn phòng Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Ái Vân
08:00Làm việc tại cơ quan
08:00Làm việc tại cơ quan
5 Thứ Sáu, 03/02/2023
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quang Tuấn
08:00Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Ái Vân
08:00Làm việc tại cơ quan
6 Thứ Bảy, 04/02/2023
7 Chủ Nhật, 05/02/2023
Xuất file