Không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp thẩm quyền
14.9.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 13/9, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với UBND phường Tây Lộc để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc kiến nghị của 04 hộ dân khu tập thể kiệt 08 Tăng Bạt Hổ và làm việc với UBND phường Đông Ba để nắm tình hình, kết quả giải quyết phản ánh của công dân liên quan đến việc gây ô nhiễm môi trường của nhà thuốc bắc Đại Hùng.

Tại buổi làm việc với UBND phường Tây Lộc, đại diện lãnh đạo phường và UBND thành phố Huế đã có nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn khảo sát. Trên cở sở báo cáo của địa phương, chủ trì buổi làm việc đã yêu cầu UBND thành phố Huế, UBND phường Tây Lộc kịp thời có các giải pháp để ổn định cuộc sống của 04 hộ dân; tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách trong quá trình thực hiện dự án giải phóng mặt bằng kinh thành Huế; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân theo hướng đảm bảo công bằng, phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy định pháp luật.

Tại buổi làm việc với UBND phường Đông Ba, sau khi nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, phản ảnh của công dân về việc nhà thuốc bắc Đại Hùng gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong quá trình sản xuất, chế biến thuốc và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc. Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân đã yêu cầu UBND phường Đông Ba kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh của công dân, không để tình trạng kiến nghị vượt cấp. Đồng thời, nhận định, thời gian gần đây, tình hình đơn thư trên địa bàn thành phố Huế có chiều hướng gia tăng, để kiểm soát tình hình, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị UBND thành phố Huế cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân và có văn bản trả lời kết quả một cách cụ thể, rõ ràng nhằm tránh tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Nguyễn Thị Thanh Vân
Approved Trang thai