Bế mạc kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh: Thông qua các nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
15.7.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 15/7, sau 1,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp lần thứ tư HĐND tỉnh khóa VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về hoạt động chỉ đạo điều hành; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số báo cáo quan trọng khác; xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 26 nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao. Những nghị quyết HĐND tỉnh thông qua được ban hành đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh đã dành thời gian phù hợp cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề như: công tác triển khai các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ triển khai các dự án đầu tư công; các giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP; việc hướng dẫn đổi mới chương trình sách giáo khoa và tổ chức kỳ thi phổ thông trung học... Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND vừa thông qua để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống, nghiên cứu giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung đã được kết luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.Rà soát lại các nhiệm vụ, các đề án, dự án đề ra từ đầu năm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trọng tâm là các đề án: Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Di dời dân cư khu vực 1 di tích Kinh thành Huế... Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm; rà soát, thu hồi, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp pháp luật về đất đai, đầu tư; chuẩn bị tốt các điều kiện và bảo đảm tính sẵn sàng, khả thi của dự án khi kêu gọi đầu tư, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất - kinh doanh phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ các biện pháp để phục hồi ngành du lịch; đẩy mạnh hợp tác với các hãng lữ hành lớn, phát triển đa dạng các sản phẩm gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, tạo năng lực mới để tăng nguồn thu ngân sách…

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Trường Lưu xin gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các bậc lão thành cách mạng, gia đình người có công với nước trên địa bàn toàn tỉnh lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý trọng và lời tri ân sâu sắc.

Approved Trang thai