Kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
20.12.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19/12/2022, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền đã tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác.

Năm 2022 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện Quảng Điền đạt được những kết quả tích cực, toàn huyện có 8/10 chỉ tiêu đạt và vượt. Thu ngân sách địa phương đạt 268,603 tỷ đồng, bằng 104,9% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 648,828 tỷ đồng, đạt 138% dự toán ngân sách huyện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%. Huyện đã tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; mở rộng xây dựng cánh đồng lớn lúa chất lượng với diện tích 520 ha; trong đó, hợp đồng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô diện tích là 175 ha; chuyển đổi nhiều diện tích trồng lúa giá trị kinh tế thấp sang gieo cấy một số loại giống mới có triển vọng năng suất cao như Đài Thơm 8, VNR10, VNR20, HG12, HG22...với diện tích 2.063,4 ha, tăng 488 ha. Trên lĩnh vực chăn nuôi để tạo đều kiện cho người dân ổn định sản xuất huyện đã chỉ đạo các ngành, các điạ phương phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm, vận động người dân tái đàn lợn, đàn gia gia cầm và gia súc hơn đến nay toàn huyện có tổng đàn vật nuôi hơn 562.000 con.

Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Huyện Quảng Điền đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2020 theo Quyết định số 560/QĐ-TTg ngày 09/5/2022; UBND huyện đã tổ chức lễ công bố huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới kết hợp với tổ chức lễ hội Sóng nước Tam Giang từ ngày 17/6-19/6/2022. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các nội dung tiêu chí đã đạt, tăng thêm năng lực về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như thủy lợi, giao thông nội đồng, hạ tầng dịch vụ du lịch, hạ tầng giáo dục theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã dành phần lớn thời gian tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Nghị quyết đầu tư công năm 2023, Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu chi, phân bổ ngân sách năm 2023 và các nội dung quan trọng khác.

Approved Trang thai