Thứ Sáu, 5/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
37 người đang trực tuyến
1.968.359 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ tám

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII
2 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh
4 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết "Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020"
5 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Báo cáo thẩm tra đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức đóng góp và các chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7 Tờ trình và báo cáo về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII)
8 Tờ trình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
9 Báo cáo thẩm tra các báo cáo về lĩnh vực kinh tế và ngân sách của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
10 Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
11 Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện công tác trên lĩnh vực pháp chế, tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
12 Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019 của Ban pháp chế
13 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản
14 Báo cáo thẩm tra Tờ trình, đề án của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15 Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018
16 Báo cáo giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
17 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư và thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế
18 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý
19 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
20 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
21 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019
22 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
23 Báo cáo thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
24 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019
25 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019
26 Báo cáo về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019
27 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
28 Báo cáo về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
29 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
30 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
31 Tờ trình về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
32 Phụ lục kèm Tờ trình về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
33 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
34 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
35 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức đóng góp và các chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
36 Tờ trình 3954 về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tại các huyện, thị xã và thành phố Huế
37 Phụ lục kèm Tờ trình 3954 về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tại các huyện, thị xã và thành phố Huế
38 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết: “Qui định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019-2020”
39 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho hai dự GCF và FMCR nguồn ngân sách tỉnh quản lý
40 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư và thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế
41 Phụ lục kèm Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư và thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế
42 Tờ trình 4442 về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tại các huyện, thị xã và thành phố Huế
43 Phụ lục kèm Tờ trình 4442 về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tại các huyện, thị xã và thành phố Huế
44 Tờ trình 4472 về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tại các huyện, thị xã và thành phố Huế
45 Phụ lục kèm Tờ trình 4472 về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tại các huyện, thị xã và thành phố Huế
46 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi số thứ tự thứ 2 mục I Bảng mức thu phí khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
47 Tờ trình về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
48 Thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019
49 Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa VII)
50 Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế sáu tháng đầu năm 2019
51 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op