Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp bất thường lần 1
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ họp thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
34 người đang trực tuyến
1.970.252 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp bất thường lần 5

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3)
2 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4)
3 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về chủ trương điều chỉnh dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế
4 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc bổ sung dự án, công trình vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
5 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019
6 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc quyết định chủ trương chuyển loại rừng
7 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
8 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
9 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc bổ sung dự án vào danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
10 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
11 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Huỳnh Ngọc Sơn)
12 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hoàng Hải Minh)
13 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hà Văn Tuấn)
14 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Nguyễn Tân)
15 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Đặng Hữu Phúc)


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op