Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp bất thường lần 1
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ họp thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
31 người đang trực tuyến
1.970.226 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ tám

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018
2 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá VII
3 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về việc thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp
4 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020
5 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019
6 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về điều chỉnh, bổ sung một số danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư và thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế
7 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý
8 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quốc Hùng
9 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
10 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về ban hành quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
12 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về sửa đổi Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm...
13 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về Quy định mức đóng góp và các chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
15 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019-2020
16 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op