Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp bất thường lần 1
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ họp thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
34 người đang trực tuyến
1.970.216 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp chuyên đề lần 2

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về giao biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
4 Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
5 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về Quy định mức thưởng và chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế
6 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8 Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về Quy định nội dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9 Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10 Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op