Thứ Bảy, 4/4/2020
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp bất thường lần 1
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp bất thường lần 6
Thống kê
39 người đang trực tuyến
1.136.911 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ ba

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017
2 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020
3 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
4 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
5 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng
6 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
7 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VIII)
8 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
9 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
10 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
11 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
12 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017
13 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op