Thứ Hai, 8/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp bất thường lần 1
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ họp thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
39 người đang trực tuyến
1.975.704 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ ba

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017
2 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020
3 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
4 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
5 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng
6 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
7 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VIII)
8 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
9 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
10 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
11 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
12 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017
13 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op