Thứ Tư, 19/6/2019
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu phục vụ TXCT
Tài liệu kỳ họp BT lần 2
Tài liệu kỳ họp thứ 7
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Cơ quan khác
Tài liệu kỳ họp BT lần 3
Thống kê
43 người đang trực tuyến
817.418 số lượt truy cập
Tài liệu kỳ họp thứ 7 >> HĐND tỉnh

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII
2 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
3 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực pháp chế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
4 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
5 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
7 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban pháp chế
8 Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
9 Báo cáo thẩm tra tờ trình về dự thảo nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh
10 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thừa Thiên Huế
11 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế đợt IX
12 Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII
13 Báo cáo thẩm tra Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 8d/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh
14 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; phân bổ dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2019
15 Báo cáo thẩm tra về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019
16 Báo cáo thẩm tra về quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
17 Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm 2016 - 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
18 Báo cáo thẩm tra phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017
19 Báo cáo thẩm tra về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
20 Báo cáo thẩm tra Tờ trình sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
21 Báo cáo thẩm tra Tờ trình, Báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế
22 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
23 Báo cáo thẩm tra về thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trên cơ sở kiện toàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
24 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh
25 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh
26 Tờ trình về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VII)
27 Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
28 Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op