Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
33 người đang trực tuyến
1.970.244 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ tư

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII
2 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Tờ trình quy định mức phụ cấp hàng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã; phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng; mức chi phí đi lại cho DQTV và Tờ trình quy định đơn vị hành chính
3 Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành thực hiện công tác nội chính, tư pháp 6 tháng đầu năm 2017
4 Báo cáo thẩm tra Tờ trình, đề án của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
5 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII
6 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018
7 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
8 Báo cáo Kết quả giám sát tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 – 2016
9 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp CMND trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Huế
12 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016
13 Báo cáo thẩm tra các báo cáo về lĩnh vực kinh tế và ngân sách của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VII
14 Báo cáo thẩm tra Tờ trình, đề án của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
15 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017 - 2020
16 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
17 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020
18 Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
19 Tờ trình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
20 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
21 Báo cáo thực hiện các Chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
22 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
23 Báo cáo về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017
24 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2017
25 Báo cáo về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
26 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017
27 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Qui định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018
28 Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
29 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020
30 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020
31 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh
32 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
33 Tờ trình về việc đề nghị sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Huế
34 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức phụ cấp hằng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã; phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng; mức chi phí đi lại cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh
35 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
36 Tờ trình về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Huế
37 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vường giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
38 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
39 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
40 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
41 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
42 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh
43 Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VII
44 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của UBMTTQVN tỉnh
45 Báo cáo của Cục Thi hành án về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op