Chủ nhật, 18/8/2019
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu phục vụ TXCT
Tài liệu kỳ họp BT lần 4
Thống kê
45 người đang trực tuyến
878.994 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-HĐND ngày 12/10/2018 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 với mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

     Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có báo cáo bằng văn bản và bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là trước ngày 8/11/2018. Cụ thể: Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm tính từ thời điểm được HĐND tỉnh bầu đến nay; nội dung báo cáo (theo mẫu gửi kèm). Ngoài ra, cần bổ sung mục tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tự đánh giá kiểm điểm về việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức đơn vị mình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; báo cáo trong khoảng 4 đến 5 trang, đánh máy và in trên khổ A4, không kèm theo phụ lục;  bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Trước ngày lấy phiếu tín nhiệm, nếu đại biểu HĐND có yêu cầu thì người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi Thường trực HĐND và đại biểu HĐND có yêu cầu (theo quy định tại Điều 9, Nghị quyết 85/2014/QH13).

Thời gian lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, dự kiến trong khoảng từ ngày 07 - 12/12/2018.

 

Đính kèm Kế hoạch số 60/KH-HĐND ngày 12/10/2018 

Hồ Nhật Tân
Ngày 15/10/2018

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tại huyện Nam Đông
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tại huyện Nam Đông

      Thực hiện chương trình giám sát năm 2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) huyện Nam Đông. 

Danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII
Danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII

      Ngày 25/10/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã lập danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII. Theo đó, dự kiến sẽ có 27 người được lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định, cụ thể như sau: 

Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh ban hành kế hoạch số 67/KH-VHXH ngày 31/10/2018 về việc giám sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII
Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII

      Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018, ngày 26/10/2018, Thường trực HĐND đã tổ chức phiên họp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thảo luận, thống nhất dự kiến nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính làm việc với UBND tỉnh
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính làm việc với UBND tỉnh

      Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 21/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về “Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”, Đoàn giám sát đã xây dựng đề cương báo cáo, tiến hành xem xét các báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng giám sát. Đoàn đã tiến hành làm việc trực tiếp với 04 sở (Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và truyền thông), 02 đơn vị Trung ương trên địa bàn (Công an và Bảo hiểm xã hội) và 04 đơn vị cấp huyện (Phong Điền, Phú Lộc, A Lưới và Thành phố Huế).

Giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ
Giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ

     Sáng ngày 02/10/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh do đồng chí Hồ Văn Hải - UVTV Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Sở Nội vụ. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo, thành viên Đoàn giám sát và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; về phía đại diện Sở Nội vụ có đồng chí Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn của Sở Nội vụ.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

      Thực hiện Chương trình giám sát năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 21/9/2018 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Hồ Văn Hải - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân tiếp công dân tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân tiếp công dân tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới

     Ngày 26/9/2018, Thường trực HĐND tổ chức tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới. Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp; tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; cơ quan Tỉnh đoàn; đại diện HĐND, UBND huyện A Lưới; HĐND, UBND xã Phú Vinh  và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã và thành phố Huế lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã và thành phố Huế lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Thực hiện chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 31/8/2018, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND huyện A Lưới tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã và thành phố Huế lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí: Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Cư - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Hồ Đàm Giang - Chủ tịch HĐND huyện A Lưới đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thường trực và lãnh đạo các ban HĐND cấp huyện; Thường trực HĐND các xã thuộc huyện A Lưới.

Hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 4
Hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 4

      Sáng 24/8, tại thành phố Vinh, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh”. Dự hội nghị có các đồng chí: Uông Chu Lưu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Văn Tuý - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Ban Công tác Đại biểu Quốc hội; Lê Đình Sơn - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Thường trực HĐND các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An; đại diện Thường trực 2 tỉnh Thái Bình và Sơn La. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, tham dự hội nghị có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh; 

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op