Thứ Năm, 12/12/2019
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu phục vụ TXCT
Tài liệu kỳ họp thứ 9
Thống kê
33 người đang trực tuyến
1.004.661 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

      Chiều ngày 17/01/2018, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2017 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị; tham dự và chỉ đạo có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban pháp chế và Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo và các chuyên viên kinh tế - ngân sách của Văn phòng HĐND tỉnh.

       Năm 2017, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp tốt với các Ban HĐND tỉnh tham mưu giúp HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra với chất lượng cao, cụ thể: Đã tổ chức thẩm tra 30 Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh chuyển đến; hoàn thiện hồ sơ và thủ tục, tham mưu cho HĐND tỉnh thông qua 30/64 nghị quyết; thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh kinh tế và ngân sách năm 2017. Thực hiện chương trình giám sát năm 2017, Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Đoàn giám sát tình hình chi trả kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển; khảo sát tình hình quản lý, khai thác đất làm nguyên liệu san lấp và tình hình khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016. Qua các cuộc giám sát, khảo sát Ban đã có báo cáo kết quả những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan; đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng có liên quan những nội dung qua giám sát còn tồn tại và hạn chế. Bên cạnh hoạt động giám sát, khảo sát, trong năm 2017, theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã  tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xử lý kịp thời hơn 45 nội dung phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tại hội nghị, các đại biểu và thành viên Ban kinh tế - ngân sách đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban trong năm 2018. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao các kết quả công tác của Ban kinh tế - ngân sách trong năm 2017; nhận định hoạt động của Ban ngày càng tiến bộ, hiệu quả; chất lượng các đợt thẩm tra, giám sát và báo cáo ngày càng tăng. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các Ban trong hoạt động thẩm tra, giám sát, nhằm hạn chế tình trạng trùng lắp, chồng chéo về thời gian, đối tượng thẩm tra, giám sát; chia sẻ với những khó khăn của các thành viên kiêm nhiệm trong việc sắp xếp thời gian tham gia các đợt thẩm tra, giám sát, đề nghị các thành viên Ban tiếp tục tham gia tích cực hoạt động của Ban cũng như hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh và phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các ý kiến đóng góp; đồng thời yêu cầu Ban tiếp tục quan tâm tập trung đến những vấn đề nhân dân quan tâm; tăng cường khảo sát, giám sát và đối thoại với cử tri để từ đó có những kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh những nội dung sát hợp. Cùng với đó, mỗi thành viên Ban tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đề xuất các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp đảm bảo hiệu quả./.

Nguyễn Quang Phước
Ngày 18/01/2018

Thông qua báo cáo tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 5, khóa VII
Thông qua báo cáo tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 5, khóa VII

      Chiều ngày 06/3/2018, Tổ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã tiến hành họp Tổ để xem xét thông qua báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 5, khóa VII. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban pháp chế - Tổ trưởng, chủ trì buổi họp; tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh - Tổ phó; các đồng chí thành viên là đại diện lãnh đạo Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh; các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên của các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Sự cần thiết ban hành Nghị quyết mới quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Sự cần thiết ban hành Nghị quyết mới quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

      Quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là một trong các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2018.

Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII
Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII

      Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018, ngày 01/3/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND để thống nhất nội dung, thời gian và chương trình của kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khoá VII. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp

Những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn huyện Phú Lộc
Những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn huyện Phú Lộc

      Thực hiện Kế hoạch về khảo sát việc triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, ngày 25/01/2018, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND huyện Phú Lộc. 

Hoạt động của Ban pháp chế HĐND tỉnh - Một năm nhìn lại
Hoạt động của Ban pháp chế HĐND tỉnh - Một năm nhìn lại

      Nhìn lại hiệu quả hoạt động của Ban pháp chế một năm qua có thể khẳng định rằng năm 2017 là một năm thành công của Ban pháp chế. Ngay từ những ngày đầu năm Ban pháp chế, căn cứ vào chương trình hoạt động của HĐND, của Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm, trong đó đã cụ thể hóa việc phân công, phân kỳ cho từng nội dung công việc, đã góp phần thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch đề ra.

Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung bộ
Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung bộ

      Sáng 23/01, tại thành phố Thanh Hóa, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Uông Chu Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đức Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội; đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Nội vụ và đại diện Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền
Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền

      Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, chiều ngày 17/01/2018, tại Nhà Văn hóa xã Quảng An, các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Quảng Điền đã tiến hành tiếp xúc cử tri cụm 03 xã Quảng An, Quảng Thành và Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri, về phía Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh có ông Phan Cảnh Dư - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Điền và ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn 3 xã; đại diện Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đông đảo cử tri của các xã trong cụm.

Kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
Kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

      Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh như sau:

Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018
Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018

      Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, trên cơ sở đề nghị của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Chương trình giám sát năm 2018.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ

      Theo kế hoạch đã đề ra, ngày 03/01/2018, Thường trực HĐND và UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Đồng chủ trì buổi tiếp, có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và đồng chí Phan Ngọc Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo UBND thành phố Huế, một số sở ban ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op