Thứ Năm, 23/9/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Thống kê
46 người đang trực tuyến
2.373.897 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Xây dựng hệ thống chính quyền chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân

       Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, theo hướng chuyên nghiệp, có đội ngũ cán bộ gần dân, phục vụ nhân dân; phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu tại địa phương là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đang được Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện với nhiều nhiệm vụ và giải pháp trước mắt và lâu dài.

       Chuyển biến tích cực của chính quyền cơ sở

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh bao gồm 105 xã, 39 phường, 8 thị trấn, với 3.355 cán bộ công chức; ngoài ra có hệ thống tự quản của cộng đồng dân cư gồm 724 thôn và 553 tổ dân phố, với 10.570 cán bộ không chuyên trách. Hiện nay, đội ngũ cán bộ cấp xã có 1.597 người; trong đó, trình độ chuyên môn Đại học chiếm 59,1%, Cao đẳng 2,2%, trình độ Trung cấp chính trị trở lên chiếm 83,5%. Công chức cấp xã 1.759 người; trong đó trình độ chuyên môn đại học chiếm 67,5%, cao đẳng 6,8%; trình độ Trung cấp chính trị trở lên chiếm 42,6%.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, những năm qua,  dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, bộ máy chính quyền cơ sở đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cơ sở; trực tiếp giải quyết công việc của Nhân dân, gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân, góp phần tích cực và trực tiếp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của địa phương.

Trong hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là hệ thống chính quyền đã thực hiện khá nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức chấp hành của cán bộ, công chức cấp xã, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lề lối làm việc. Công tác cải cách hành chính, được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đáng chú ý là cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp xã đã khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

Ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong thời gian tới cần phải chú trọng hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền cơ sở. Việc này,  không chỉ tập trung ở xây dựng chính quyền cấp xã trong sạch vững mạnh, mà phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, công chức,  nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt vừa có chuyên môn nghiệp vụ vừa có năng lực chỉ đạo, điều hành; đặc biệt là phải năng động và hành động, thực hiện kỷ cương, liêm chính. Có như vậy mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp chính quyền địa phương theo đúng phương châm hành động của Chính phủ về xây dựng chính quyền “kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.

Nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền cơ sở

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt cấp xã vừa được Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 26/6/2018, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng ở cấp xã, phường, thị trấn trong tình hình hiện nay là rất cấp bách. Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, mặc dù, công tác xây dựng hệ thống chính trị của toàn Tỉnh đã có bước tiến mới nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, nhất là trong công tác cán bộ vừa phải đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của Trung ương và thực tiễn của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tập trung hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, thực hiện chủ trương liên thông giữa cán bộ cấp xã và cấp huyện, nhất là thực hiện chủ trương của Đảng về người đứng đầu cấp ủy không phải là người địa phương. 

Về xây dựng hệ thống chính quyền và đội ngũ công chức cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, cấp xã là bộ mặt của tỉnh ở cơ sở nên xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong thời gian tới cần được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp thông qua kiện toàn, sắp xếp bộ máy. Đó là, không chỉ xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt mà cả đội ngũ công chức cấp xã phải  làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành công việc theo quy chế để tiến tới xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở chuyên nghiệp, thực hiện vai trò, nhiệm vụ thân thiện, hành động, hiện đại, hiệu quả.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ quan tâm việc bồi dưỡng và tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã trong quản lý, điều hành và ngay cả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công việc tại cơ sở. Bởi mục tiêu xuyên suốt vẫn là đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân theo hướng “ly nông bất ly hương” và đảm bảo an ninh nông thôn. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.


Ngày 03/07/2018

Một số điểm mới về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
Một số điểm mới về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

     Để thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ và khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh, ngày 12/7, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có một số điểm mới như sau:

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ XII (mở rộng)
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ XII (mở rộng)

     Sáng 9/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ XII (mở rộng) để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh

      Sáng ngày 04/7/2018, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và ông Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ theo Kế hoạch. Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Huế và lãnh đạo một số phòng, ban liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018

     Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu; tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2018; hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

     Sáng 2/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương cả nước để bàn về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; đề ra mục tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trong 6 tháng cuối năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7
Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

     Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí trong Ban Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố Huế...

Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2018
Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2018

      Sáng ngày 26/6, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2018. Hơn 500 cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc các chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Chủ tịch UBMTTQVN 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị. Các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thừa Thiên Huế: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Pháp lệnh Dân số
Thừa Thiên Huế: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Pháp lệnh Dân số

      Qua việc thực hiện Pháp lệnh Dân số, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng được nâng cao. Do đó, nhiều chỉ tiêu về dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

UBND tỉnh họp thông qua một số đề án và báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh
UBND tỉnh họp thông qua một số đề án và báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh

      Chiều ngày 11/6, UBND tỉnh tổ chức buổi họp để thông qua một số đề án và báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII. Buổi họp dưới dự chủ trì của Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi
Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi

       Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã hành Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.3831344
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op