Chủ nhật, 19/9/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Thống kê
63 người đang trực tuyến
2.366.848 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2018 đạt tỷ lệ 77,80 %.

    Báo cáo về kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2016 - 2018) của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh cho biết: Công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2018, cơ bản đạt yêu cầu đề ra, trong 03 năm cơ quan THADS 2 cấp đã thi hành xong 10.810 về việc, đạt tỷ lệ trung bình 77,80%.

     Theo đó, giai đoạn 2016 - 2018, cơ quan THADS 2 cấp đã thi hành xong 10.810 về việc, đạt tỷ lệ trung bình 77,80 %; về tiền là trên 359 triệu đồng (đạt tỉ lệ 33,94%). Đặc biệt, trong hai năm liên tiếp (2017, 2018) vượt 04/04 chỉ tiêu Quốc hội và Tổng cục THADS giao, riêng năm 2016 chỉ tiêu về việc vượt; tuy nhiên về tiền còn thiếu 8,02% so với chỉ tiêu được giao. Theo đánh giá của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, những kết quả đạt được nêu trên trong công tác THADS hết sức quan trọng, góp phần trong việc bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh, tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước; qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Tuy vậy, công tác THADS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là, việc xác minh, kê biên, định giá, đấu giá tài sản thế chấp trong các vụ việc tín dụng gặp nhiều khó khăn, kết quả thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng, vụ việc trọng điểm, vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn chưa có phương án giải quyết hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc phân loại án ở một số cơ quan THADS vẫn chưa thật sự chính xác, vẫn còn tình trạng xác định án không có điều kiện chưa phù hợp; chỉ tiêu về tiền ở một số đơn vị Chi cục đạt thấp hoặc chưa hoàn thành chỉ tiêu về tiền; lượng án có điều kiện thi hành vẫn còn tồn đọng nhiều; vụ việc có chiều hướng gia tăng về số lượng và tính chất phức tạp; số việc và tiền có điều kiện thi hành chuyển sang kỳ sau vẫn còn lớn; một số việc tồn đọng từ nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Số việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong thời gian gần đây phát sinh nhiều (giai đoạn 2016 - 2018 phải giải quyết 117 việc, tương ứng với số tiền hơn 456 tỷ đồng nhưng mới chỉ thu được 35 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 15,70%); tình trạng án ly hôn gia tăng đột biến, trong 3 năm, Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 5.469 vụ, đã giải quyết 5.300 vụ.

Ban Chỉ đạo THADS ở một số địa phương chưa thực sự phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo công tác THADS; chưa thường xuyên tổ chức họp định kỳ để xem xét, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh; chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan THADS với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân chưa cao; phối hợp giữa các tổ chức tín dụng và Cục THADS tỉnh trong việc thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng chưa chặt chẽ.

 Công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân với các cơ quan THADS cùng cấp trong việc xử lý số tiền tạm ứng án phí còn tồn tại Kho Bạc nhà nước qua nhiều năm chưa tốt. Vẫn còn tình trạng chậm chuyển bản án, quyết định của Tòa án cho cơ quan THADS; việc tổ chức thi hành trong nhiều vụ việc còn chưa kịp thời, gặp khó khăn, vướng mắc trong đó có trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên khó thực hiện, việc trả lời của Tòa án đối với đề nghị của cơ quan thi hành án về giải thích bản án còn chậm.

Để công tác THADS trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt kết quả cao, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 17/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác THADS. Trong đó, tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan THADS; xác định công tác THADS là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác THADS với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành các quyết định, bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án về tham ô, tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố tình không chấp hành án; Nghiên cứu, sửa đổi Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Đối với Cục THADS, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, ngân hàng nhà nước, HĐND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trực tiếp là Ban Chỉ đạo THADS tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án trọng điểm tham nhũng, kinh tế, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, các vụ việc phức tạp kéo dài nhằm giảm án tồn đọng ở mức thấp nhất; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội và Tổng cục THADS giao.


Ngày 09/07/2019

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII

 

Sáng 9/7, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của tại hội trường. Các vấn đề chất vấn tập trung về việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, vấn đề tài nguyên môi trường, an ninh trật tự…

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII: Thông qua 11 nghị quyết trong ngày làm việc thứ nhất
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII: Thông qua 11 nghị quyết trong ngày làm việc thứ nhất

      Trong chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, kết thúc ngày làm việc thứ nhất (08/7), các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và thông qua 11 nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kết quả giám sát các ý kiến kiến nghị của cử tri và chương trình giám sát theo thẩm quyền của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Không tăng mức thu học phí trong năm học mới 2019 - 2020
Không tăng mức thu học phí trong năm học mới 2019 - 2020

 

Chiều ngày 8/7, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII tiếp tục họp phiên thảo luận một số nội dung quan trọng về kinh tế xã hội. Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý là quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn năm học 2019 - 2020.

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Ngày 8/7, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Thu hồi đất các công trình, dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Thu hồi đất các công trình, dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

     Chiều ngày 8/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án bổ sung có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019.

100% ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời
100% ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời

      Đó là kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII, theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 vào sáng ngày 8/7. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, HĐND tỉnh khóa VII về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến tại kỳ họp thứ 7 thì đã có 123 kiến nghị trên các lĩnh vực được UBND tỉnh đã tiếp thu và ban hành kế hoạch giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành cùng UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Trong đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị chủ trì tham mưu phải báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri cụ thể, đúng trọng tâm vấn đề cử tri quan tâm, chủ động đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để phối hợp giải quyết.

Bế mạc kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII
Bế mạc kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII

       Sau 1,5 ngày làm việc, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đã kết thúc thành công, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII

     Sáng 8/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức khai mạc, đây là kỳ họp giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống dân dân.

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 8 tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 8 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

      Chiều 02/7, Đoàn thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục và đào tạo 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thái Sơn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Về phía Sở có đồng chí Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc phụ trách Sở cùng các trưởng, phó phòng Ban chuyên môn trực thuộc Sở.

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2019
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2019

     Thực hiện Luật tiếp công dân, ngày 26/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo kế hoạch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó, lịch tiếp công dân định kỳ cụ thể như sau:

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.3831344
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op