Thứ Sáu, 5/6/2020
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Kỳ họp bất thường lần 8
Thống kê
52 người đang trực tuyến
1.244.015 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 người được HĐND tỉnh bầu

     Sáng 7/12, HĐND tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu đối với 26 người do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, người có phiếu tín nhiệm cao nhất là đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao 52/52 phiếu.

      Đồng chí Lê Trường Lưu - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để các đại biểu cân nhắc, xem xét trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ gần ba năm qua. Các đại biểu có phiếu tín nhiệm cao nhất thấp cần xem xét lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để từ đó rèn luyện, phấn đấu hơn nữa nâng cao mức tín nhiệm trong lần lấy phiếu tín nhiệm tới đây. Trong số 53 đại biểu, có 01 đại biểu vắng mặt có lý do. Kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 98,11 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm  88,68 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 9,43 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

3. Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 50,94 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 37,74 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 9,43 % tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Hồ Văn Hải, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 77,36 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 18,87 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 81,13 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 15,09 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng ban Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 79,25 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 16,98 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Hoàng Khánh Hùng, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 81,13 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 13,21 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 71,70 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,64 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02  phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 69,81% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 24,53 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02  phiếu (chiếm 3,77% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Hồ Bê, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có 

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 69,81 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 26,42 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Đào Chuẩn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 62,26 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 32,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Phan Tiến Dũng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 67,92 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 26,42 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Phan Thiên Định, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 90,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 7,55 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm      % tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Nguyễn Nam Hùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 62,26 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 35,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm     % tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Hoàng Ngọc Khanh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 62,26 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 33,96 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông Hoàng Hải Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 62,26 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 32,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

17. Ông Lê Hữu Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch.

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 41,51 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 49,06 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,55 % tổng số đại biểu HĐND).

18. Ông Lê Sỹ Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 39,62 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 35,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 22,64 % tổng số đại biểu HĐND).

19. Ông Hồ Sỹ Nguyên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 52,83 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 35,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 9,43 % tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông Trần Công Phú, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 69,81 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,64 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,66 % tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 69,81 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 24,53 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

22. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 67,92 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 26,42 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

23. Ông Nguyễn Thanh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

+ Số phiếu hợp lệ: 51

+ Số phiếu không hợp lệ: 01

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 49,06 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 35,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 11,32 % tổng số đại biểu HĐND).

24. Ông Phan Văn Thông, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 60,38 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 33,96 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

25. Ông Hồ Xuân Trăng, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 43,40 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 49,06 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,66 % tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông Hà Văn Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và  Xã hội.

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 75,47 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 20,75 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).


Ngày 09/12/2018

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

      Chiều ngày 02/01/2019, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Ban để đánh giá kết quả công tác năm 2018 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị; tham dự và chỉ đạo có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban pháp chế và Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo và các chuyên viên kinh tế - ngân sách của Văn phòng HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2019
Thường trực HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2019

      Chiều ngày 24/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức buổi họp triển khai chương trình công tác và chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi họp.

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

      Chiều ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với chủ đề: "Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

HĐND tỉnh thông qua Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế
HĐND tỉnh thông qua Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế

     Sáng 7/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế. Đây là sơ sở pháp lý để UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và các phương án thực hiện trong thời gian tới.

100% ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 đã được tiếp thu và trả lời
100% ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 đã được tiếp thu và trả lời

     Tại kỳ họp thứ 7, báo cáo về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, Thường trực HĐND tỉnh cho biết: 100% (106 kiến nghị) kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 do Thường trực HĐND tỉnh chuyển sang đã được UBND tỉnh tiếp thu và trả lời.

Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, khóa VII đã thành công tốt đẹp và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong ngày làm việc thứ hai (6/12)
HĐND tỉnh thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong ngày làm việc thứ hai (6/12)

     Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; đồng thời thảo luận thông qua các Nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kiện toàn nhân sự UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kiện toàn nhân sự UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Chiều ngày 6/12, trong chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã thực hiện nội dung miễn nhiệm 03 thành viên UBND tỉnh; bầu bổ sung 01 thành viên UBND tỉnh và 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu
HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu

     Chiều ngày 6/12, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu, HĐND tỉnh đã thông qua tờ trình danh sách 26 người lấy phiếu tín nhiệm đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín theo 3 mức độ là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Giảm 243 thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập
Giảm 243 thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập

    Sáng ngày 06/12, ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op