Thứ Ba, 21/5/2019
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu kỳ họp BT lần 2
Tài liệu kỳ họp thứ 7
Tài liệu kỳ họp BT lần 3
Thống kê
44 người đang trực tuyến
788.493 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 người được HĐND tỉnh bầu

     Sáng 7/12, HĐND tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu đối với 26 người do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, người có phiếu tín nhiệm cao nhất là đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao 52/52 phiếu.

      Đồng chí Lê Trường Lưu - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để các đại biểu cân nhắc, xem xét trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ gần ba năm qua. Các đại biểu có phiếu tín nhiệm cao nhất thấp cần xem xét lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để từ đó rèn luyện, phấn đấu hơn nữa nâng cao mức tín nhiệm trong lần lấy phiếu tín nhiệm tới đây. Trong số 53 đại biểu, có 01 đại biểu vắng mặt có lý do. Kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 98,11 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm  88,68 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 9,43 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

3. Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 50,94 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 37,74 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 9,43 % tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Hồ Văn Hải, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 77,36 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 18,87 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có