Tin hội đồng nhân dân
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ họp lần thứ tám
9.7.2024
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 16, 17 tháng 7 năm 2024, họp phiên trù bị vào lúc 7h50' và khai mạc vào lúc 8h00' ngày 16 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dự kiến thông qua 14 nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo. Điển hình như các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất các loại đất kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2024-2025; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024 (bổ sung đợt 3); kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII… HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng dành 01 buổi để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, phân công các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các Tờ trình, đề án và dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan được nghị quyết điều chỉnh trực tiếp theo qui định của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật và gửi các Tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết nêu trên đến Thường trực và các Ban HĐND tỉnh để tiến hành thẩm tra theo quy định.

Ban biên tập
Approved Trang thai