Tin hoạt động cơ sở
Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2024
8.7.2024
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
(CTTĐT) - Chiều ngày 08/7/2024, tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Chí Tài - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Hữu Lạc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Tại hội nghị
Tại hội nghị

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống chính trị toàn tỉnh và tuổi trẻ Thừa Thiên Huế. Đây là năm tập trung tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các cấp bộ Đoàn Hội trong toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đặc biệt hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2024 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức, tổ chức nhiều hoạt động lớn có quy mô, đem lại hiệu quả thiết thực; công tác tuyên truyền, giáo dục đã được đổi mới về nội dung, phương thức phù hợp với ĐVTN trong giai đoạn hiện nay. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn được cụ thể, đi vào chiều sâu đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “3 phong trào hành động cách mạng” và “3 chương trình đồng hành với thanh niên” với cách làm sáng tạo, thiết thực. Nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, huy động được nguồn lực lớn trong xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.Bầu giới thiệu nhân sự kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa
 XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
và  Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh khóa
 XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện công trình, phần việc của chiến dịch hè; phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật xanh; Tiếp tục Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, các di sản của tỉnh; có giải pháp nhằm nâng cao công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; tăng cường công tác bồi dưỡng, lựa chọn các đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; rà soát đánh giá lại hiệu quả các hoạt động của Chi đoàn, Chi hội trên địa bàn dân cư; chú trọng quan tâm tới công tác chuyển đổi số, phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số tại các địa phương, đơn v,ị đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thanh Hoài nêu rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và 08 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội của 6 tháng cuối năm. Trong đó, bám sát nhiệm vụ chính trị, rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 cũng như các chỉ tiêu của nhiệm kỳ để triển khai thực hiện hoàn thành tốt các phong trào, hoạt động đạt hiệu quả cao. Tập trung tổ chức tốt các hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm. Triển khai có hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Đặc biệt, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức các hoạt động “đền ơn - đáp nghĩa” hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ,…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiến hành Hội nghị công tác cán bộ thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và 01 đồng chí Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

thuathienhue.gov.vn
Approved Trang thai