Tin hoạt động cơ sở
Phong Điền quyết tâm “về đích” huyện nông thôn mới trong năm 2024
9.7.2024
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Huyện Phong Điền đang huy động nhiều nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024.
Hạ tầng giao thông huyện ngày càng khang trang, hiện đại
Hạ tầng giao thông huyện ngày càng khang trang, hiện đại

15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã có những cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lý, kịp thời, cùng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân nền kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc xây dựng huyện NTM.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đạt được nhiều kết quả khả quan; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng; giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 16,28%, đạt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người (theo VA) tăng từ 53 triệu đồng (năm 2020) lên 69,1 triệu đồng (năm 2023). Các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục khẳng định là vai trò mũi nhọn trên địa bàn huyện Phong Điền. Phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh để mở rộng KCN Phong Điền từ 700 ha lên khoảng 1.214 ha; phối hợp kêu gọi, hỗ trợ nhà đầu tư vào KCN Phong Điền, đến nay, đã thu hút được 25 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 17.000 lao động. Trong 6 tháng đầu năm, đã thu hút khoảng 59.770 lượt khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn, doanh thu đạt hơn 35 tỷ đồng; năng suất lúa vụ đông xuân đạt 65,4 tạ/ha với sản lượng hơn 32.500 tấn. Toàn huyện có 12 sản phẩm đã được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó: có 05 sản phẩm được công nhận 04 sao, 07 sản phẩm được công nhận 03 sao. Bên cạnh đó có 08 làng nghề được tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 95,456 tỷ đồng. Về công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, hiện nay huyện đang triển khai 03 quy hoạch được UBND tỉnh giao triển khai thực hiện và 28 quy hoạch, bao gồm: 06 Quy hoạch phân khu của các xã dự kiến thành lập phường, 06 Quy hoạch chung xây dựng các xã đã được phê duyệt và 16 quy hoạch khác; đến nay đã hoàn thành 16/28 quy hoạch. Rà soát điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chung đô thị Phong Điền; Quy hoạch phân khu khu vực Điền Lộc - Điền Hòa. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay toàn huyện có 15/15 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Thị trấn Phong Điền đạt chuẩn văn minh đô thị; đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định 02 xã nông thôn mới nâng cao Phong An và Điền Lộc; bên cạnh đó tổ chức rà soát, đánh giá mức độ huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng được giữ vững,...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đối chiếu với Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định Thị xã, Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 thì đến nay huyện Phong Điền đã đạt 03/05 chỉ tiêu, còn lại 02 chỉ tiêu chưa đạt (chỉ tiêu số 04 và 05).


Các mô hình nông nghiệp đang được triển khai trên địa bàn các địa phương

Để xây dựng huyện Phong Điền đạt chuẩn NTM năm 2024, trong thời gian tới huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới.

Theo đó, huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là phổ biến kế hoạch quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2024 để nhân dân được biết và cùng chung tay phấn đấu thực hiện. Cùng đó, gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”; bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được ban hành; rà soát kế hoạch và kịch bản tăng trưởng của huyện trong năm 2024 để tổ chức triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc sản, ưu tiên cho thế mạnh của địa phương gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu, đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững; tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án trên địa bàn; Đa dạng hóa nguồn vốn xã hội hóa, huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, kêu gọi sự chung tay góp sức từ doanh nghiệp, cộng đồng và phát huy tối đa nội lực của địa phương,...

Bám sát thực tế, thực hiện hiệu quả

Để thực hiện các chương trình hành động, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả cao, huyện Phong Điền tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trên cơ sở đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Vui - Bí thư Huyện ủy Phong Điền cho biết: Quan điểm thực hiện của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra là huy động tối đa nguồn lực. Theo đó, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; thúc đẩy các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, các ngành dịch vụ phát triển với nhiều kết quả tích cực. Tập trung huy động nguồn lực, bám sát các danh mục chương trình, đề án đặt ra để thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng người dân, doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Phong Điền Võ Văn Vui cho biết thêm: “Mục tiêu chính của xây dựng xã, huyện nông thôn mới chính là nâng cao đời sống cho nhân dân. Chính vì vậy, tất cả các chương trình, dự án, nhất là những công trình dân sinh phải thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng lâu dài, phục vụ bà con nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Cùng đó, huyện đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập,...”

Với những bước đi vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Phong Điền đã và đang góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện nhà ngày càng phát triển, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào trong năm 2024 và trở thành Thị xã vào trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
Approved Trang thai