Thường trực HĐND tỉnh giám sát giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
26.6.2024
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 26/6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông - Vận tải, Công ty Điện lực tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Huế, UBND xã Thủy Bằng về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh. Cùng tham dự có các thành viên Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giao thông - Vận tải, đã nhận được 05 nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri tập trung vấn đề: Đề nghị nâng cấp Tỉnh lộ 25 đoạn qua thôn Vỹ Xá đến thôn Tân Ba xã Thủy Bằng, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng; đường Võ Nguyên Giáp mặt cắt 100m nâng cao 0,6 - 0,8m vào mùa mưa trở thành đập ngăn nước, gây ngập lụt các hộ dân xung quanh; đầu tư, nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 1 đoạn từ Hói Sai Thượng đến cổng đình Làng Thanh Thủy Chánh; quan tâm nâng cấp Tỉnh lộ 10C, từ cầu Phú Thứ đến xã Phú Gia. Với nội dung kiến nghị nêu trên, Sở Giao thông - Vận tải đã có công văn 1326/SGTVT-KHTCĐ ngày 19/6/2024 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được 04 ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Huế và 01 kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Phú Lộc phản ánh. Vấn đề này, Công ty Điện lực tỉnh đã có công văn 2610/TTHPC-KHVT ngày 19/6/2024 về việc trả lời giải quyết các ý kiến kiến nghị cử cử tri thành phố Huế và huyện Phú Lộc.

Qua nghe báo cáo, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đã được các đơn vị, địa phương triển khai giải quyết kịp thời và trả lời đến cử tri. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, các ngành, địa phương giải quyết theo quy định.

Sau ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đã biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri; bên cạnh đó, đồng chí mong muốn rằng trong thời gian đến, các đơn vị, địa phương cần quan tâm kịp thời hơn nữa đến việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri để tạo niềm tin của nhân dân đối với đại biểu HĐND các cấp và chính quyền địa phương.

Hoàng Ngọc Nam
Approved Trang thai