• 20.6.2024
  Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Ngày 20/6/2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương; Phó Trưởng ban Ban văn hóa -xã hội HĐND tỉnh Hoàng Trọng Bửu đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 tại Trụ sở Tiếp công dân. Cùng dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Thanh tra Tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, sở Tư pháp, sở Tài Nguyên và Môi trường, sở Xây dựng, UBND thành phố Huế, Văn phòng UBND tỉnh,...
 • Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu tiếp công dân tại phường Hương Xuân
  28.3.2024
  Tiếp thu, chỉ đạo giải quyết nhiều nội dung kiến nghị của công dân
  Ngày 28/3, tại Hội trường UBND phường Hương Xuân, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Hà Văn Tuấn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Trà, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh có buổi tiếp công dân định theo kế hoạch. Cùng tham dự buổi tiếp công dân có đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội chính, Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, đại diện các phòng ban chuyên môn của UBND thị xã Hương Trà, lãnh đạo UBND phường Tứ Hạ và ...
 • 29.2.2024
  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu tiếp công dân định kỳ tháng 2
  Sáng ngày 29/2, tại Hội trường UBND phường Thủy Châu, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Sơn - TUV, Bí thư Thị ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 6, HĐND tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024 theo kế hoạch. Cùng tham dự buổi tiếp công dân có đồng chí Đặng Ngọc Trân - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, đại diện các phòng ban chuyên môn của UBND thị xã Hương Thủy, lãnh đạo UBND phường Thủy Châu cùng tham dự.
 • 22.2.2024
  Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở
  Ngày 22/2, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp tổ chức tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch đã đề ra; đồng chủ trì buổi tiếp công dân có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Sửu - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH. Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại UBND cấp huyện, xã (nơi có công dân đến kiến nghị, đề xuất tại buổi tiếp công dân).
 • 19.1.2024
  Tiếp dân định kỳ tháng 01/2024
  Ngày 18/01, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch đề ra. Đồng chủ trì buổi tiếp công dân có đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại UBND cấp huyện, xã (nơi có công dân đến kiến nghị, đề xuất tại buổi tiếp công dân).

    << < 1 2 3 4 5 > >>