Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thẩm tra chuẩn bị Kỳ họp lần thứ 8 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
19.6.2024
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để chuẩn bị kỳ họp thường lệ lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII, sáng ngày 19/6, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiến hành thẩm tra các nội dung liên quan trình tại kỳ họp. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.

Báo cáo với Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Đặng Hữu Phúc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó đã tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 9.105 lao động, tăng 7,39% so với cùng kỳ, trong đó có 1.453 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 70,88% so với kế hoạch. Công tác đào tạo nghề tiếp tục được đẩy mạnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 5.598 người (đạt 32,93 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm), số học sinh đã tốt nghiệp 4.460 người (cao đẳng, trung cấp: 850 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác 3.610 người). Triển khai thực hiện  “Đề án phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.  Các chương trình, chính sách giảm nghèo chung cũng đã được tập trung thực hiện như đã cấp thẻ BHYT cho 30.847 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ cho vay vốn cho 8.222 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền 497.029 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở cho 192 hộ nghèo  (153 xây mới, 39 sửa chữa) với kinh phí 9.974 triệu đồng. Từ nguồn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: huyện A Lưới, đã đang triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 533 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Tích cực triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Đang phấn đấu để năm 2024 này đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo. Ngành quan tâm thực hiện tốt chính sách Người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, an toàn lao động, giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp…

Trao đổi với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên Ban văn hóa - xã hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, đề nghị Sở tập trung có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chương trình hỗ trợ sản xuất và đa dạng sinh kế cho hộ nghèo; quan tâm hơn nữa công tác xoá nhà tạm cho hộ nghèo; nghiên cứu triển khai các mô hình sinh kế cho hộ nghèo ở thành thị; nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ thủ tục xây dựng Trung tâm cai nghiện ma túy…


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, bất cập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, chính sách mà Ngành đang triển khai; đồng thời, tập trung triển khai các giải pháp sắp xếp ổn định bộ máy hoạt động, cơ sở vật chất trường Cao đẳng Huế nhằm đảm bảo công tác tuyển sinh, đào tạo nghề có hiệu quả và chất lượng; khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục để đưa huyện a Lưới thoát nghèo trong năm 2024; theo dõi, đôn đốc chính quyền địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Lê Thị Minh Diệu
Approved Trang thai