Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 16 dự án
14.6.2024
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 14/6/2024, Ban kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 16 dự án. Đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, ủy viên Ban kinh tế - ngân sách; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Chi cục Kiểm lâm trình bày các nội dung liên quan; theo đó, Chi cục Kiểm lâm đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 16 dự án với diện tích 126,04 ha rừng trồng (gồm 122,6 ha rừng sản xuất, 3,21 ha rừng phòng hộ và 0,21 ha rừng đặc dụng) tại các địa bàn các huyện, thị xã: Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, Hương Thủy. Trên cơ sở đặt vấn đề của đồng chí Trưởng ban và ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, đại diện Chi cục Kiểm lâm đã báo cáo làm rõ một số vấn đề liên quan như hiện trạng rừng và chức năng ba loại rừng, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, khả năng ảnh hưởng đến môi trường…

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, khắc phục tình trạng tác động đến rừng khi chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho diện tích nói trên; đồng thời đề nghị các ngành và địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, đảm bảo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng trình tự quy định./.

Dương Thị Thu Truyền
Approved Trang thai