Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh
9.5.2024
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 09/5/2024, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điềutrên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, ủy viên Ban kinh tế - ngân sách; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đặt vấn đề và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày báo cáo ngắn gọn nội dung liên quan đến nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều. Trên cơ sở đặt vấn đề của đồng chí Trưởng ban và ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải trình về những nội dung cần đưa vào danh mục nhiệm vụ để thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo quy định của Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sự dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung trình bày; đồng thời lưu ý bổ sung một số hạng mục đê điều cần duy tu bảo dưỡng theo đúng quy định của Luật Đê điều và Thông tư số 68./.

Dương Thị Thu Truyền
Approved Trang thai