Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
:
Lê Viết Bắc
Ngày, tháng, năm sinh: 14/03/1968
Quê quán: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Dược sĩ Chuyên khoa 1

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế
Điện thoại: 0914.076.560
:
Nguyễn Thanh Bình
Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1974
Quê quán: Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Trung văn; Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.851.394
:
Hoàng Trọng Bửu
Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1973
Quê quán: Phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tiếng Anh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.020.285
:
Nguyễn Đình Cấu (Hòa thượng Thích Huệ Phước)
Ngày, tháng, năm sinh: 18/08/1957
Quê quán: Xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cao đẳng Phật học

Trình độ lý luận chính trị:
Chức vụ: Tu sĩ Phật giáo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Điện thoại: 0903.591.106
:
Trần Gia Công
Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1983
Quê quán: Xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Sinh học, Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Luật; Thạc sĩ Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện uỷ Phú Vang
Điện thoại: 0901.132.222
:
Trần Lưu Quốc Doãn
Ngày, tháng, năm sinh: 25/06/1966
Quê quán: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Điện thoại: 0914.077.636
:
Nguyễn Anh Dũng
Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1969
Quê quán: Xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0829.915.999
:
Phan Thiên Định
Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1971
Quê quán: Xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản lý hành chính công

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế
Điện thoại: 0903.599.745
:
Nguyễn Đình Đức
Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1977
Quê quán: Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện; Thạc sĩ Quản lý công

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính
Chức vụ: TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điện thoại: 0913.408.606
:
Phan Thanh Hải
Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1969
Quê quán: Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sử học, Cử nhân Tiếng Trung; Tiến sĩ Sử học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
Điện thoại: 0914.066.189
:
Trương Công Hân
Ngày, tháng, năm sinh: 30/05/1982
Quê quán: Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Cấp thoát nước, Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0914.696.555
:
Hoàng Khánh Hùng
Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1968
Quê quán: Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Khoa học Địa lý; Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.242.949
:
Lê Thị Thu Hương
Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1976
Quê quán: Xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Pa Hy
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Điện thoại: 0975.376.105
:
Hoàng Đăng Khoa
Ngày, tháng, năm sinh: 04/07/1973
Quê quán: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm ngành Ngữ văn - Nhạc; Thạc sĩ Quản lý công

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0945.709.109
:
Phạm Tùng Lâm
Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1972
Quê quán: Xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Đại tá, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh
Điện thoại: 0967.454.567
:
Trần Thị Kim Loan
Ngày, tháng, năm sinh: 13/08/1979
Quê quán: Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Địa lý Tài nguyên và Môi trường; Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 0914.696.005
:
Lê Trường Lưu
Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1963
Quê quán: Xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kế toán - Tài chính; Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Điện thoại: 0913.458.495
:
Nguyễn Văn Mạnh
Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1976
Quê quán: Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Xây dựng dân dụng - Công nghiệp; Thạc sĩ Quản lý kiến trúc và xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Giám đốc Sở Nội vụ
Điện thoại: 0914.145.186
:
Trần Đức Minh
Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1980
Quê quán: Phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Vật lý, Cử nhân Tiếng Anh; Thạc sĩ Công nghệ điện tử viễn thông

Trình độ lý luận chính trị:
Chức vụ: Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh
Điện thoại: 0983.555.226
:
Hoàng Hải Minh
Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/1978
Quê quán: Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kiến trúc sư

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.063.666
:
Hồ Đăng Thanh Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1966
Quê quán: Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
Điện thoại: 0905.655.369
:
Phan Minh Nguyệt
Ngày, tháng, năm sinh: 16/09/1977
Quê quán: Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản lý công

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương bình và Xã hội
Điện thoại: 0914.052.888
:
Lê Minh Nhân
Ngày, tháng, năm sinh: 30/04/1975
Quê quán: Xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Điện thoại: 0914.561.525
:
Hoàng Văn Nhân
Ngày, tháng, năm sinh: 01/09/1970
Quê quán: Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Điện thoại: 0914.313.567
:
Võ Lê Nhật
Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1977
Quê quán: Phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quy hoạch

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế
Điện thoại: 0914.002.034
:
Phạm Thị Ái Nhi
Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1978
Quê quán: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật, Cao đẳng Văn hóa - Du lịch

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh
Điện thoại: 0914.114.959
:
Hoàng Phú
Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1974
Quê quán: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kế toán tài chính; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0905.595.556
:
Nguyễn Văn Phương
Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1970
Quê quán: Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cử nhân Toán, Thạc sĩ Kinh tế học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Chính trị
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0913.495.811
:
Phan Quý Phương
Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1972
Quê quán: Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản lý công

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0935.509.355
:
Lê Ngọc Sơn
Ngày, tháng, năm sinh: 08/07/1966
Quê quán: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Chức vụ: TUV, Bí thư Thị ủy Hương Thủy
Điện thoại: 0905.007.359
:
Nguyễn Chí Tài
Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1980
Quê quán: Xã Phú Thanh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Tâm lý - Giáo dục, Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.313.930
:
Hồ Nhật Tân
Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1980
Quê quán: Xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0917.409.261
:
Nguyễn Tân
Ngày, tháng, năm sinh: 19/08/1974
Quê quán: Xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại: 0905.090.530
:
Trần Quốc Thắng
Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1970
Quê quán: Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Công nghệ; Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Điện thoại: 0918.382.073
:
Lê Ngọc Thanh
Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1961
Quê quán: Xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Xây dựng Đảng và QUản lý nhà nước

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
Điện thoại: 0988.135.375
:
La Phúc Thành
Ngày, tháng, năm sinh: 02/04/1967
Quê quán: Xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Chức vụ: TUV, Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại: 0949.551.222
:
Nguyễn Văn Thạnh
Ngày, tháng, năm sinh: 04/09/1975
Quê quán: Phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Lịch sử

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0983.042.829
:
Đặng Ngọc Trân
Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1968
Quê quán: Xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh
Điện thoại: 0914.002.299
:
Hồ Xuân Trăng
Ngày, tháng, năm sinh: 17/07/1971
Quê quán: Xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Pa Cô
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh
Điện thoại: 0973.084.567
:
Nguyễn Tấn Trọng
Ngày, tháng, năm sinh: 27/08/1980
Quê quán: Xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân tiếng Anh, Thạc sĩ Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Điện thoại: 0914.425.345
:
Dương Thị Thu Truyền
Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1979
Quê quán: Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Quản lý nguồn nhân lực

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.363.105
:
Nguyễn Quang Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1972
Quê quán: Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.077.920
:
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1976
Quê quán: Phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Đại học Cảnh sát chuyên ngành cảnh sát giao thông, Thạc sĩ Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Điện thoại: 0907.133.166
:
Hà Văn Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1972
Quê quán: Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân Kinh tế ngành ngân hàng, Thạc sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà
Điện thoại: 0914.156.345
:
Nguyễn Tài Tuệ
Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1977
Quê quán: Xã Hương Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Việt Nam học, Thạc sĩ Triết học

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Chức vụ: TUV, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Điện thoại: 0763.734.444
:
Nguyễn Thị Ái Vân
Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1972
Quê quán: Xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế nông nghiệp; Thạc sĩ Phát triển nông thôn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.051.117
:
Nguyễn Đại Viên
Ngày, tháng, năm sinh: 24/08/1967
Quê quán: Phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư xây dựng, Tiến sĩ Kỹ thuật 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Giám đốc Sở xây dựng
Điện thoại: 0914.173.416
:
Nguyễn Đại Vui
Ngày, tháng, năm sinh: 10/03/1965
Quê quán: Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Hành chính, Đại học Tài chính kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Chức vụ: TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại: 0914.001.969
:
Võ Văn Vui
Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1969
Quê quán: Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền
Điện thoại: 0914.079.589
:
Nguyễn Thanh Xuân
Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/1982
Quê quán: Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Bác sĩ Đa Khoa, Tiến sĩ Ngoại khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế
Điện thoại: 0945.313.999
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI BIỂU HĐND 

    (Trích Điều 06 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015)

  • 1. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

   2. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

  • Điện thoại: +842343822444
  • Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn