Ban văn hóa - xã hội
Trưởng ban:
Hoàng Khánh Hùng
Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1968
Quê quán: Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Khoa học Địa lý; Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.242.949
Phó Trưởng ban chuyên trách:
Nguyễn Văn Thạnh
Ngày, tháng, năm sinh: 04/09/1975
Quê quán: Phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Lịch sử

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0983.042.829
Phó Trưởng ban chuyên trách:
Hoàng Trọng Bửu
Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1973
Quê quán: Phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tiếng Anh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.020.285
Thành viên ban:
Nguyễn Đình Cấu (Hòa thượng Thích Huệ Phước)
Ngày, tháng, năm sinh: 18/08/1957
Quê quán: Xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cao đẳng Phật học

Trình độ lý luận chính trị:
Chức vụ: Tu sĩ Phật giáo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Điện thoại: 0903.591.106
Thành viên ban:
Lê Thị Thu Hương
Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1976
Quê quán: Xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Pa Hy
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Điện thoại: 0975.376.105
Thành viên ban:
Hoàng Đăng Khoa
Ngày, tháng, năm sinh: 04/07/1973
Quê quán: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm ngành Ngữ văn - Nhạc; Thạc sĩ Quản lý công

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0945.709.109
Thành viên ban:
Hồ Đăng Thanh Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1966
Quê quán: Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
Điện thoại: 0905.655.369
Thành viên ban:
Nguyễn Tài Tuệ
Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1977
Quê quán: Xã Hương Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Việt Nam học, Thạc sĩ Triết học

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Chức vụ: TUV, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Điện thoại: 0763.734.444
  • NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH

   (Trích khoản 2, Điều 108 và Điều 109 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015)

  • Điều 108: Các lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân

   2.Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao và chính sách tôn giáo ở địa phương.

   Điều 109: Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân

   1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

   2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

   3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

   4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

   5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

   6. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

  • Điện thoại: +842343822444
  • Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn