Ban pháp chế
Trưởng ban:
Đặng Ngọc Trân
Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1968
Quê quán: Xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh
Điện thoại: 0914.002.299
Phó Trưởng ban chuyên trách:
Nguyễn Anh Dũng
Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1969
Quê quán: Xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0829.915.999
Phó Trưởng ban chuyên trách:
Hồ Nhật Tân
Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1980
Quê quán: Xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0917.409.261
Thành viên ban:
Trần Gia Công
Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1983
Quê quán: Xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Sinh học, Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Luật; Thạc sĩ Luật Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện uỷ Phú Vang
Điện thoại: 0901.132.222
Thành viên ban:
Phạm Tùng Lâm
Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1972
Quê quán: Xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Đại tá, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh
Điện thoại: 0967.454.567
Thành viên ban:
Lê Minh Nhân
Ngày, tháng, năm sinh: 30/04/1975
Quê quán: Xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Điện thoại: 0914.561.525
Thành viên ban:
Phạm Thị Ái Nhi
Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1978
Quê quán: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật, Cao đẳng Văn hóa - Du lịch

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh
Điện thoại: 0914.114.959
Thành viên ban:
Võ Văn Vui
Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1969
Quê quán: Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền
Điện thoại: 0914.079.589
  • NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

   (Trích khoản 1, Điều 108 và Điều 109 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015)

  • Điều 108: Các lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân

   1. Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

   Điều 109: Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân

   1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

   2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

   3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

   4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

   5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

   6. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

  • Điện thoại: 0234.3822444
  • Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn