Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Hội nghị hiệp thương lần 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

     Sáng ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự.

 

Theo Ủy ban MTTQVN tỉnh, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 13 người, cơ cấu và thành phầm gồm: 6 đại biểu nữ (tỷ lệ 46%); 2 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (tỷ lệ 15%); 3 đại biểu dân tộc thiểu số (tỷ lệ 23%); 1 đại biểu ngoài Đảng (tỷ lệ 8%) và 1 đại biểu tái cử (tỷ lệ 8%); 100% có trình độ đại học, trong đó có 10 đại biểu trình độ trên đại học.

Danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có tất cả 96 ứng cử viên. Trong đó có 37,5% đại biểu nữ (36 người); 18,75% đại biểu ngoài đảng (18 người); 7,29% đại biểu dân tộc thiểu số (7 người); 3,125% đại biểu tôn giáo (3 người); 15,62% đại biểu trẻ tuổi (15 người) và 19,79% đại biểu tái cử (19 người).

Về trình độ học vấn, có 1 đại biểu trình độ trung cấp, chiếm tỷ lệ 1,04%; 95 đại biểu trình độ cao đẳng, đại học; 41 đại biểu trên đại học với tỷ lệ lần lượt là 98,96% và 42,7%.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử ở địa phương, Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết 100% thống nhất danh sách sơ bộ 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 3 ứng cử viên Trung ương giới thiệu về) và 96 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Ngày 17/03/2021