Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2021

     Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2021. Các đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 2.300 USD/người

Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra mục tiêu phát triển của tỉnh là tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành; trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 7,4-8,4%; GRDP bình quân đầu người 2.300USD/người; vốn đầu tư toàn xã hội 26.500- 27.000 tỷ đồng; thu hút 20 dự án lớn với tổng vốn đăng ký 10.000 tỷ đồng; thu ngân sách 6.065 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6-7%; kim ngạch xuất khẩu 920 triệu USD; giải quyết việc làm cho 16.000 lao động…

Năm 2021, tỉnh đề ra 6 Chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế); Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao;  Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, Giám đốc các Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyền Giám đốc Sở Du lịch đã trình bày tóm tắt kế hoạch thực hiện các Chương trình trọng điểm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã phát biểu những ý kiến nhằm Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong việc phát triển KT-XH cũng như việc thực Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thảo luận đề xuất những giải pháp nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, phục hồi nền kinh tế, đảm bảo đời sống các tầng lớp dân cư, ổn định an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như công tác xúc tiến, thu hút đầu tư...

Chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nêu rõ, năm 2020 là một năm khó khăn, nhiều thiên tai, dịch bệnh đã cản trở sự phát triển của Tỉnh. Tuy nhiên, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP dương, đạt 2,06%, trong khi một số địa phương khác âm. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh đã nỗ lực, tranh thủ làm việc nhiều phiên với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương ban hành nhiều văn bản tạo điều kiện thuận để thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Tình hình quốc phòng, an ninh, mặc dù dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng đã giữ vững, tạo môi trường bình yên, ổn định hỗ trợ cho kinh tế phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong năm 2020 như một số sở, địa phương còn thụ động trong công việc. Công tác giải phóng mặt bằng chậm và nhiều dự án chậm triển khai...

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021 chúng ta phải đi nhanh hơn để bù cho năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhất là các dự án đang triển khai. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa, nâng cao sự phối hợp giữa các ngành, các cấp. Quan tâm tạo nguồn thu từ doanh nghiệp, đến năm 2025 phấn đấu tự cân đối ngân sách. Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021 là phải bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử HĐND các cấp; đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường bình yên; quyết liệt phòng chống tội phạm, ma túy, tín dụng đen...

Để làm được điều này, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải đoàn kết, phát huy năng lực thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, các chương trình trọng điểm. UBND tỉnh, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết của HĐND tỉnh bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước.

Sẵn sàng với “Trạng thái mới”

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, năm 2020, kinh tế - xã hội của tỉnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thêm vào đó là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai bão lũ. Trong tỉnh mặc dù không có trường hợp mắc dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng nhưng dịch đã ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt của các cấp, ngành, chúng ta đã cơ bản đẩy lùi đại dịch Covid-19, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra nhằm phục hồi nền kinh tế, ổn định an sinh xã hội, tập trung công tác cứu trợ người dân, trợ giúp khó khăn cho doanh nghiệp, các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đảm bảo đời sống các tầng lớp dân cư.

Năm 2021 là năm khởi động đầu nhiệm kỳ, với tinh thần là bù lại những điều chưa làm được trong năm 2020 do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, tỉnh cần tập trung nguồn lực, nỗ lực quyết tâm cao, tạo sự đồng thuận cho đầu tư khôi phục và phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh; đồng thời, triển khai các nội dung quan trọng của Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 83 của Chính phủ và Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành bám sát các kế hoạch, giải pháp, các chỉ tiêu và các chương trình trọng điểm đã đặt ra; phải năng động, sáng tạo và sẵn sàng với "trạng thái mới" trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; nỗ lực để thu hút các nguồn lực để thúc đẩy đầu tư; xây dựng nền hành chính với phương châm: “thân thiện - phục vụ - hiện đại - hiệu quả”; tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 6 chương trình trọng điểm.

Triển khai nhiệm vụ QP-AN năm 2021, UBND tỉnh đặt mục tiêu chủ động làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chủ động nắm chắc và xử lý tốt các vụ việc về an ninh, trật tự từ cơ sở ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Tranh thủ thời tiết nắng ráo tiếp tục tìm kiếm các công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Dịp này, Hội nghị cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 14 cán bộ lãnh đạo tỉnh; UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020, đồng thời các khối thi đua cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021.


Ngày 04/01/2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế

    Sáng 27/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

     Ngày 13/4/2021, tại Hội trường UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng một số dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng một số dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

 

Ngày 31/3/2021, đồng chí  Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi kiểm tra và làm việc với các đơn vị có liên quan về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Cùng làm việc còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Phú Lộc và đại diện các chủ đầu tư.

Hội nghị hiệp thương lần 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hội nghị hiệp thương lần 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

     Sáng ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự.

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế
Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

     Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

     Từ 1/1/2021, 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực gồm: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Bộ luật Lao động; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Chứng khoánLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 02 khóa XVI
Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 02 khóa XVI

      Sáng ngày 03/12, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 khóa XVI. Các đồng chí: Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 10, năm 2020
Trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 10, năm 2020

     Tối 18/11, tại Trường Đại học Sư Phạm Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 10. Đến dự Lễ trao giải có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifitec), Đại học Huế, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm và tặng quà tại huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm và tặng quà tại huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy

      Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hứng chịu liên tiếp các cơn bão số 5, bão số 9, các đợt lũ lớn vào đầu và giữa tháng 10 là những đợt lũ lịch sử, ngập sâu, kéo dài, gây thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học, trạm xá bị thiệt hại nghiêm trọng. Hàng ngàn hộ gia đình bị ngập sâu, kéo dài trong mưa lũ, diện tích nuôi trồng thủy sản, hoa màu, cây trồng, gia súc, gia cầm bị ngập sâu, hư hại hoặc bị cuốn trôi không có khả năng phục hồi, người dân mất trăng thu nhập sau nhiều năm sản xuất, đời sống kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại trên địa bàn thị xã Hương Thủy ước tính hơn 80 tỷ đồng; huyện Phú Lộc ước tính lên đến 191,5 tỷ đồng, thiệt hại về người là 01 người chết và 10 người bị thương.

Ổn định, phục hồi đời sống người dân càng nhanh càng tốt
Ổn định, phục hồi đời sống người dân càng nhanh càng tốt

     Chiều 1/11, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra trên địa bàn. Cùng làm việc với Đoàn về phía tỉnh có: UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.