Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Hội nghị Tỉnh ủy phiên bất thường bằng hình thức trực tuyến

      Sáng 16/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy phiên bất thường bằng hình thức trực tuyến để thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề cấp bách quan trọng. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại 3 điểm cầu trực tuyến. Hội nghị tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch như không bố trí hơn 20 người trong một phòng, bảo đảm khoảng cách ghế ngồi, mang khẩu trang…

     Sau phần phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã báo cáo một số tình hình liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVIC-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, trình bày các tờ trình quan trọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng Thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc Thành phồ Huế; Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, cơ chế chính sách đặc thù với Thừa Thiên Huế.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Nguyễn Đại Viên trình bày tóm tắt Đề án về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông trình bày tóm tắt Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng Thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc Thành phố Huế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vui trình bày tóm tắt Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở nội dung các tờ trình, đề án đã được trình bày tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến xung quanh về các tiêu chí chính phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2030; bộ tiêu chí đô thị có tính chất đặc thù; việc điều chỉnh địa giới hành chính…

Bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Tỉnh ủy để bổ sung, hoàn thiện các Đề án, Chương trình. Đồng thời, xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, sớm trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ.

Cấp ủy đảng các cấp, đặc biệt Thành ủy Huế, Thị ủy Hương Thủy, Thị ủy Hương Trà, Huyện ủy Phú Vang và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa chính quyền và nhân dân để thực hiện các nội dung đã được Tỉnh ủy quyết nghị.

Trước đó, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Ngày 17/04/2020