Thường trực HĐND >> Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa VII
Ông Nguyễn Dung

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1960
- Quê quán: Xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Y khoa; Bác sỹ Chuyên khoa II; Cử nhân tiếng Anh; Cao cấp Chính trị
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Đơn vị ứng cử: Thành phố Huế

 


Ngày 02/03/2017