Tin tức - sự kiện >> Tin cơ sở
Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND huyện Phú Vang khóa VI kiện toàn các chức danh chủ chốt

     Sáng ngày 25/9, HĐND huyện Phú Vang khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Phó chủ tịch HĐND huyện.

     Tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất và biểu quyết theo các tờ trình của thường trực HĐND huyện về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Hồ Văn Cường và Phó chủ tịch HĐND huyện đối với ông Dương Văn Ngọc do nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện và Phó chủ tịch HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông La Phúc Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Phú Vang khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Lê Đình Phong, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện cũng tiến hành kiện toàn một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện (miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND dân huyện và chức danh ủy viên UBND huyện, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân huyện).


Ngày 28/09/2020