Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Cần tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách

     Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách là cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cán bộ, công chức được trả lương, phụ cấp và các chế độ khác từ ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định khác của pháp luật.

       Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được bầu đủ số lượng (53 đại biểu) và cơ cấu theo dự kiến. Trong đó, đại biểu nữ có 6 đại biểu, chiếm tỷ lệ 11,32%; đại biểu trẻ tuổi 03 đại biểu, chiếm tỷ lệ 5,66%; đại biểu ngoài đảng 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,77%; đại biểu người dân tộc thiểu số 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,77%; đại biểu tôn giáo 01 đại biểu, chiếm tỷ lệ 1,89%. Về trình độ chuyên môn: Cao đẳng, đại học có 28 đại biểu, chiếm tỷ lệ 52,83%; trên đại học 25 đại biểu, chiếm  tỷ lệ 47,17%. Số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách được bố trí đúng theo luật định (02 Phó Chủ tịch chuyên trách, 01 Chánh Văn phòng và 06 Phó Trưởng ban), tăng 04 người so với nhiệm kỳ trước và có biến động trong quá trình hoạt động ồng chí Chánh Văn phòng HĐND được điều động sang làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy). Việc quan tâm bố trí đủ các chức danh lãnh đạo chuyên trách đã giúp HĐND tăng cường sức mạnh hoạt động, chất lượng, hiệu quả được tăng lên đáng kể; uy tín, niềm tin của nhân dân và cử tri đối với HĐND tỉnh ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn nhất định:

Thứ nhất, Ban HĐND là cơ quan duy nhất có quyền thẩm tra các Đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và chịu trách nhiệm trước HĐND về toàn bộ hoạt động của mình. Hiện nay, Trưởng Ban HĐND là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy hoạt động kiêm nhiệm nên Ban có những thuận lợi nhất định đó là vị thế của Ban được nâng lên nhờ người đứng đầu là đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy và cũng nhờ đó nên việc triển khai, cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng luôn kịp thời, đúng quy định... Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn không ít những khó khăn như: Các đồng chí Thường vụ, Trưởng ban của Đảng thường bận rất nhiều công việc nên công tác kiêm nhiệm Trưởng ban HĐND sẽ khó đảm bảo cho hoạt động chung của Ban được thuận lợi. Thực tế, có Ban việc ban hành các kế hoạch giám sát, thẩm tra, lịch làm việc, lịch họp ban... rất bị động do phải “chờ” Trưởng ban. Riêng cá nhân Trưởng ban kiêm nhiệm sẽ khó có điều kiện tốt để thể thực hiện “tròn vai”, nhất là trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Dù trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác tốt đến mấy nhưng do không có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động giám sát, thẩm tra; để nghiên cứu sâu các đề án, nắm chắc các quy định pháp luật ở lĩnh vực mình phụ trách... thì kết quả hoạt động chắc chắn sẽ không đạt được mức cao nhất.

Thứ hai, số lượng thành viên Ban HĐND tỉnh chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, đa số đứng đầu các cơ quan, đơn vị (mỗi ban chỉ được 02 Phó trưởng ban chuyên trách), thường chỉ có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành nhất định; được cơ cấu từ nhiều địa phương, ban, ngành, đơn vị nên năng lực thực tiễn, kỹ năng phản biện, khả năng am hiểu tường tận pháp luật phục vụ các hoạt động giám sát, thẩm tra nhiều lúc còn hạn chế. Bên cạnh đó, không hiểu do quá bận nhiều công việc chuyên môn, ngại va chạm hay vì lý do nào đó mà cảm giác như phần lớn thành viên các Ban không mặn mà với hoạt động của HĐND, đôi khi tham gia các hoạt động cho có mặt chứ không có sự đầu tư nghiên cứu nên chất lượng hoạt động chưa cao. Trong quá trình giám sát, rất ít phát hiện những bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng chịu sự giám sát; việc đặt được câu hỏi sâu để yêu cầu đối tượng giám sát giải trình còn hạn chế... Mặc dù tại Khoản 2 Điều 103 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định đại biểu hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, xong thực tế cho thấy các đại biểu không chuyên trách rất khó thực hiện quy định này.

Thứ ba, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách còn quá ít so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh, chỉ khoảng 17% (9/53 đại biểu) nên chất lượng, hiệu quả không đạt được như mong muốn. Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành chỉ quy định các chức danh lãnh đạo chuyên trách (Thường trực HĐND và các Ban HĐND), về số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì không có quy định, trong khi để đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho hoạt động của Quốc hội, tại Khoản 2, Điều 23 Luật tổ chức Quốc hội quy định “Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là ba mươi lăm phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội”...

Từ thực tiễn đó, thiết nghĩ, để HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới (2021 - 2026) hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, xứng đáng với vai trò “là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”, Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh cần xem xét, cân nhắc thật kỹ trong công tác nhân sự, cần quan tâm cơ cấu những người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và phải đảm bảo có đủ điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND; nghiên cứu phương án bố trí Trưởng ban chuyên trách HĐND tỉnh, tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách; quan tâm cơ cấu đại biểu thuộc khối đảng, đoàn thể, đại biểu trong giới nhân sĩ trí thức; hạn chế tối đa đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh.

Hồ Nhật Tân
Ngày 09/06/2020

Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10
Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10

      Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII, chiều ngày 17/6, tại Hội trường UBND thị trấn Sịa, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020. Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Phạm Thị Minh Huệ - UVTV Tỉnh ủy- Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy; Phan Cảnh Dư - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Quảng Điền; Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

     Chiều ngày 10/6, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng ban pháp chế, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại diện các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND thành phố Huế  cùng tham dự buổi tiếp.

Tổ đại biểu số 5, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10
Tổ đại biểu số 5, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10

      Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, theo đúng Kế hoạch, ngày 16/6, tại xã Hội trường UBND xã Vinh Thanh và xã Phú Gia, huyện Phú Vang, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn đã có buổi tiếp xúc với bà con các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Phú Gia, Vinh Hà.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII

     Sáng ngày 16/6, Tổ đại biểu 7, HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 12 gồm các đồng chí: Nguyễn Nam Tiến - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Giám đốc Sở Tài chính đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Vinh Hiền, Vinh Mỹ, Vinh Hưng tại Hội trường UBND xã Vinh Hiền.

Thông báo nội dung chuẩn bị kỳ họp thường kỳ lần thứ 10 của HĐND tỉnh khóa VII
Thông báo nội dung chuẩn bị kỳ họp thường kỳ lần thứ 10 của HĐND tỉnh khóa VII

    Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 03/NQ-TT.HĐND ngày 31/12/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020, ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND đã chủ trì họp liên tịch với UBND tỉnh để thảo luận và thống nhất dự kiến nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường kỳ lần thứ 10 (gọi tắt là kỳ họp thứ 10) HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông

     Chiều ngày 27/5, lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân đồng chủ trì buổi tiếp. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Nam Đông, xã Thượng Lộ và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

HĐND tỉnh điều chỉnh và quyết định nhiều dự án đầu tư công
HĐND tỉnh điều chỉnh và quyết định nhiều dự án đầu tư công

     Chiều 5/6, HĐND tỉnh tổ chức phiên họp họp bất thường lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII nhằm xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Kỳ họp bất thường lần thứ 9, HĐND tỉnh, khóa VII thông qua các nghị quyết quan trọng
Kỳ họp bất thường lần thứ 9, HĐND tỉnh, khóa VII thông qua các nghị quyết quan trọng

      Chiều 5/6, HĐND tỉnh, khóa VII đã tổ chức phiên họp họp bất thường lần thứ 9 để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh

     Chiều ngày 13/5/2020, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Đồng chủ trì buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Văn Phương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự buổi tiếp công dân có đại diện các cơ quan: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Huế và lãnh đạo một số phòng, ban liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

Khai mạc Kỳ họp bất thường thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
Khai mạc Kỳ họp bất thường thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII

      Sáng ngày 8/5, HĐND tỉnh khóa VII đã tổ chức kỳ họp bất thường thứ 8 để thảo luận và thông qua các Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, chính sách phục hồi phát triển du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các Nghị quyết liên quan đến định hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.