Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
Ban kinh tế - ngân sách làm việc với UBND huyện Phú Lộc thẩm tra các nội dung tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII

     Chiều ngày 25/11, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với huyện Phú Lộc thẩm tra các nội dung về tình hình thực hiện các nhiệm phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020 - 2024; danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2020 và quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh sẽ được HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

     Theo báo cáo của UBND huyện Phú Lộc, năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực; các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế phục hồi và phát triển tốt, đặc biệt là dịch vụ, du lịch ngày càng phát huy lợi thế, là điểm đến của du khách trong và ngoài nước; ngành nông nghiệp mặc dù chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu nhưng vẫn tăng trưởng khá. Cải cách hành chính đạt kết quả rõ nét từ huyện đến các xã, thị trấn. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn được tăng cường; các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Uớc kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019, huyện Phú Lộc hoàn thành 14/16 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn dự ước đạt và vượt 12,5% so với chỉ tiêu được giao. Bên cạnh những những kết quả đạt được, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đó là: Việc thu hút đầu tư có bước tăng trưởng nhưng vẫn chưa thực sự có hiệu quả, nhiều dự án lớn, trọng điểm triển khai chưa đúng tiến độ đã làm ảnh hưởng lớn đến tổng vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách trên địa bàn; tình trạng vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng diễn biến phức tạp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng phát triển chưa toàn diện; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một số nơi còn hạn chế; tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người diễn ra ngày càng phức tạp...

Về nội dung xây dựng Bảng giá đất 5 năm của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024, trên cơ sở kết quả khảo sát, lấy ý kiến người dân, huyện đề xuất điều chỉnh tăng giá đất từ 10 - 40% so với Bảng giá đất giai đoạn 2014 - 2019 để đảm bảo phù hợp với điều kiện của người dân, cũng như việc phát triển sản xuất, thu hút đầu tư trên địa bàn.

Năm 2020, huyện Phú Lộc đề xuất 22 công trình, dự án cần thu hồi đất và 17 công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Đối với nội dung quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh, huyện đề nghị các đối tượng hưởng chính sách chủ yếu là các HTX nông nghiệp có nguồn lực còn khó khăn, do đó cần xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ của ngân sách tỉnh, huyện, xã và giảm mức đối ứng của các đối tượng thực hiện.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban kinh tế - ngân sách đã trao đổi các nội dung liên quan và đề nghị UBND huyện Phú Lộc trao đổi, giải trình thêm một số nội dung vướng mắc, đồng thời đề xuất một số nội dung, phương hướng để huyện thực hiện trong năm 2020.

Kết thúc buổi họp, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao việc kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh  tế - xã hội trong năm 2019 của UBND huyện Phú Lộc, đồng thời chỉ đạo UBND huyện tiếp tục rà soát các chỉ tiêu chưa đạt để tập trung thực hiện nhằm đảm bảo các mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm. Năm 2020 được xác định là năm quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị UBND huyện trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của năm 2019, tập trong chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020. Đối với các nội dung chuyên đề, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu các Sở, ngành chức năng tiếp thu ý kiến đề xuất, hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Riêng đối với Bảng giá đất 5 năm 2020 - 2024, đồng chí Phó Chủ tich Thường trực HĐND tỉnh cho rằng đây là nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn huyện, do đó yêu cầu UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xây dựng giá đất phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Quang Phước
Ngày 27/11/2019