Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
21.9.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Thuận - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động đưa vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần đồng hành cùng người nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Từ ba chương trình tín dụng khi mới thành lập với dư nợ là 236,1 tỷ đồng, đến nay chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai thực hiện 22 chương trình tín dụng gồm: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, nước sạch và VSMT nông thôn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi… với tổng dư nợ là 3.622,9 tỷ đồng, tăng 3.386,8 tỷ đồng, tăng 15,34 lần so với khi mới thành lập.

Trong 20 năm qua, đã có trên 274 ngàn lượt hộ nghèo, 76 ngàn lượt hộ cận nghèo, 80 ngàn lượt hộ mới thoát nghèo và trên 287 ngàn lượt các đối tượng chính sách được vay vốn từ chi nhánh NHCSXH tỉnh để sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Chính sách tín dụng cùng với các chính sách khác góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh, từ giai đoạn 2005 - 2010 là 21,17% đến giai đoạn 2016 - 2020 là 2,99% và theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 - 2025 là 4,93%.

Vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe các tham luận của lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân, lãnh đạo UBND huyện Nam Đông, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, và các cá nhân đã đạt được nhiều kết quả tích cực khi sử dụng nguồn vốn từ tín dụng chính sách. Các tham luận đã nêu bật những hiệu quả tích cực mà tín dụng chính sách đã mang  lại cho các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân để phát triển kinh tế, xã hội, thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết cũng như các tham luận đã chỉ ra một số khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai, thực hiện như: nguồn vốn ủy thác của các địa phương so với tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của tỉnh còn thấp so với bình quân chung của cả nước (4.6%/10%); việc rà soát, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo một số địa phương chưa kịp thời dẫn đến một số đối tượng chậm được thụ hưởng chính sách; mức cho vay của một số chương trình còn tương đối thấp, chưa phù hợp với thực tế; một số nơi sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả chưa cao…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Thuận Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện tín dụng chính sách tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ghi nhận những ý kiến đóng góp đã được nêu tại báo cáo và những tham luận của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội để đạt hiệu quả cao hơn; tập trung công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, lồng ghép hoạt động vay vốn tín dụng chính sách với các hoạt động khác để hiệu quả cao. Ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm dịch vụ để thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội. NHCSXH Việt Nam sẽ luôn đồng hành và quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo của giai đoạn mới 2021 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Văn Thuận về tín dụng chính sách của tỉnh nhà. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các tín dụng chính và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành; phấn đấu nâng dần tỷ lệ vốn ủy thác địa phương so với tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của tỉnh bằng mức trung bình chung toàn quốc (từ 4,6% lên 10%).

Hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức, các ngành, đơn vị đã có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện tín dụng chính sách của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua./.

Nguyễn Thị Mộng Cẩm
Approved Trang thai