Thường trực HĐND tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
20.1.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 13/01/2022, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội KHHGĐ) đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Hội KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tham dự Đại hội, về phía đại diện Thường trực HĐND tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng với hệ thống các cơ quan nhà nước quản lý về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, Hội KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức xã hội luôn gắn kết chặt chẽ, thực hiện nhiều hoạt động trong lĩnh vực này. Qua 05 nhiệm kỳ hoạt động, đặc biệt nhiệm kỳ V, Ban Chấp hành Hội KHHGĐ Thừa Thiên Huế đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh chỉ đạo thường xuyên và tạo mọi điều kiện của Trung ương Hội KHHGĐ Việt Nam, của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể, Hội KHHGĐ tỉnh đã triển khai khai các hoạt động đạt kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu về dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội KHHGĐ tỉnh thường xuyên quan tâm xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Hội, thông qua xây dựng các mô hình, dự án để phát triển hội viên, tổ chức hội và chú trọng đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ,… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Hội KHHGĐ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh Ban Chấp hành Hội khóa VI cần phải quan tâm hơn nữa về mặt phát triển tổ chức Hội để huy động sức mạnh, nhiệt tình sự tham gia của cộng đồng dân cư vào việc thục hiện nhiệm vụ của Hội; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Hội KHHGĐ Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ và các chương trình dự án trong nước và quốc tế. Đồng chí đề nghị Hội tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về lĩnh vực công tác của Hội; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể ở các cấp để hỗ trợ, lồng ghép các hoạt động trong quá trình triển khai nhiệm vụ và đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của Hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công bố, trao quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực, hoàn thành xuất sắc trong công tác Kế hoạch hóa gia đình thời gian qua./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Approved Trang thai