Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
21.9.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện chương trình giám sát, chiều ngày 20/9/2022, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021 do đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý, trong giai đoạn 2016 - 2021, Ban đã ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về PCCC; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong cơ quan. Đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh tổ chức huấn luyện về công tác PCCC và CNCH cho đội ngũ viên chức, lao động thuộc Ban Quản lý. Về công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Ban đã xây dựng quy chế phối hợp gữa Ban Quản lý với Cảnh sát PCCC; triển khai phổ biến cho các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế, công nghiệp các văn bản pháp luật về PCCC; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát, phân loại địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy hiểm về cháy, nổ, cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ; đôn đốc chủ đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC chuyên ngành trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, công tác PCCC của đơn vị vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc do lực lượng PCCC cơ sở là lực lượng bán chuyên trách, kiến thức về PCCC còn hạn chế, lúng túng trong công tác xử lý tình huống chữa cháy, dẫn đến hiệu quả công tác chữa cháy chưa cao; ý thức của người lao động về công tác PCCC còn hạn chế; quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban về quản lý PCCC tại các khu công nghiệp, khu kinh tế còn hạn chế, vướng mắc,...

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi và đề nghị Ban Quản lý báo cáo, phân tích làm rõ thêm tình hình xây dựng, huấn luyện lực lượng PCCC cơ sở; trang thiết bị đảm bảo PCCC tại các khu công nghiệp; tình hình cháy, nổ tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ban; công tác phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở, ngành có liên quan về PCCC,... đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đơn vị tiếp thu, bổ sung các ý kiến tham gia tại buổi làm việc vào nội dung báo cáo và phối hợp tham gia Đoàn giám sát khi khảo sát thực tế tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Approved Trang thai