Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND huyện Nam Đông
15.9.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 13/9, HĐND huyện Nam Đông khóa VII, tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 4 để thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 3 nội dung quan trọng, gồm: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng  huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện. Theo đó, trong tổng diện tích đất tự nhiên gần 64.800 ha thì phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Nam Đông dành cho đất nông nghiệp hơn 61.000 ha; đất phi nông nghiệp diện tích khoảng 3.600 ha và đất chưa sử dụng diện tích hơn 116 ha.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc thông qua các nghị quyết lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của huyện. Đồng thời đề nghị, UBND huyện sớm hoàn thành nội dung các báo cáo để trình UBND tỉnh phê duyệt; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu liên quan để tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI.

Approved Trang thai