Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, HĐND thành phố Huế: Phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án trên địa bàn
16.9.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 15/9/2022, HĐND thành phố Huế tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Trần Hùng Nam; lãnh đạo UBND thành phố Huế và các đại biểu HĐND thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố Huế đã thảo luận để điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (DA) chỉnh trang đường Võ Văn Tần; phê duyệt chủ trương đầu tư các DA quan trọng trên địa bàn, bao gồm DA mở rộng bến xe Nguyễn Hoàng; xây dựng nhà vệ sinh công cộng kết hợp quầy thông tin tại đường Ông Ích Khiêm; DA Công viên Thiên An; cải tạo, chỉnh trang Đồi Vọng Cảnh (giai đoạn 2); chỉnh trang điểm xanh khu đất dọc bờ sông An Cựu, đoạn đường Hải Triều, phường An Đông… Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố Huế cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 3 DA bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích đình Xuân Hòa; đình Dương Xuân Hạ và đình An Cựu.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh, trên cơ sở thảo luận và góp ý của các đại biểu, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Huế đảm bảo quy định của Luật đất đai 2013 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý, phê quyệt chủ trương đầu tư 12 DA, điều chỉnh chủ trương đầu tư 1 DA theo đúng quy định của Luật đầu tư công 2019. Các DA được phê duyệt lần này sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị, trường học, đình làng…, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển.

Approved Trang thai