Giám sát tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
24.5.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 24/5/2023, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2022 do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tham dự cùng đoàn có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát và các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2017 - 2022, Sở đã tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho 76 công trình, dự án ngoài ngân sách triển khai trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng là 946,85 ha gồm 857,94 ha rừng sản xuất; 48,48 ha rừng phòng hộ; 0,50 ha rừng đặc dụng và 39,94 ha rừng tự nhiên ngoài quy hoạch ba loại rừng. Trình tự thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai các dự án đảm bảo theo quy định pháp luật, theo đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nội dung trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng các dự án trên địa bàn tỉnh. Hội đồng thẩm định làm việc hết sức nghiêm túc, có trách nhiệm đối với từng cuộc họp thẩm định, tổ chức kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng phát sinh một số khó khăn như sau: Một số dự án đã có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền nhưng chủ đầu tư dự án chưa trình đề xuất phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế; có dự án chậm thực hiện trồng rừng thay thế hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh và các sở, ngành đã trao đổi các nội dung liên quan và đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giải trình thêm một số nội dung vướng mắc, đồng thời đề xuất một số nội dung, phương hướng để Ban thực hiện trong giai đoạn tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt trong quá trình thực hiện quy trình chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục liên quan đến rừng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các văn bản hướng dẫn của Trung ương để đề xuất điều chỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương.

Nguyễn Quang Phước
Approved Trang thai