Giám sát tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị
19.5.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 19/5/2023, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2022 do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị. Tham dự cùng đoàn có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát và các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị, trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương và khu vực lân cận do Ban quản lý với tổng diện tích diện tích khoảng 2.200 ha, tính đến thời điểm hiện tại có 74 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách đã được cấp phép đầu tư hoặc có kế hoạch kêu gọi đầu tư. Trong đó, có 45 dự án đã được cấp phép đầu tư (hoặc giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư) với tổng diện tích 1.058,38 ha; 29 dự án có kế hoạch kêu gọi đầu tư trong giai đoạn năm 2020-2025 với tổng diện tích khoảng 747,42ha. Ngoài địa bàn Ban được giao quản lý, Ban còn được giao quản lý trong giai đoạn đầu tư xây dựng đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. Quy trình, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các dự án đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc điển hình là các dự án thương mại dịch vụ. Ngoài những ảnh hưởng chung do dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, một số dự án chậm triển khai do chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vướng mắc về cơ chế tài chính, cơ chế giao đất để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép để nhà đầu tư chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, nhất là đối với nhóm các dự án lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh và các sở, ngành đã trao đổi các nội dung liên quan và đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị giải trình thêm một số nội dung vướng mắc, đồng thời đề xuất một số nội dung, phương hướng để Ban thực hiện trong giai đoạn tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2022 trên địa bàn khu đô thị mới An Vân Dương. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án; tăng cường công tác hỗ trợ đầu tư, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất phương án giải quyết kịp thời… Đối với một số kiến nghị của Ban, Đoàn giám sát sẽ nghiên cứu để chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết.

Nguyễn Quang Phước
Approved Trang thai