Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về dân số - phát triển”
28.6.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 27/5/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Xã hội của Quốc hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức “Hội thảo Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về Dân số - Phát triển”. Thường trực Ủy ban Xã hội chủ trì Hội thảo. Các Thành viên Ủy ban Xã hội; đại diện Ủy ban Pháp luật; Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; đại biểu các cơ quan trung ương: Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư Pháp, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Văn phòng Đoàn ĐBQH, Hội đồng Nhân dân, Sở Y tế một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đại biểu các tổ chức quốc tế (Vital Strategies, UNFPA,v.v), cộng đồng và chuyên gia, báo cáo viên tham gia Hội thảo. Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến dự.

Dân số và phát triển là chủ đề luôn được quan tâm của các đại biểu dân cử, các nhà lập chính sách. Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019, các cuộc điều tra, các nghiên cứu về dân số, sức khỏe sinh sản (SKSS) gần đây đã cung cấp nhiều bẳng chứng quan trọng về biến động dân số và các vấn đề dân số, SKSS nổi bật ở Việt Nam. Qua số liệu của cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, việc làm và điều kiện sống của người dân được cải thiện nhiều so với giai đoạn 10 năm trước.

Đồng thời, các phân tích sâu từ dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các, khuyến nghị chính sách về các vấn đề dân số nổi bật như mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh, già hóa dân số, và kết quả các cuộc điều tra nghiên cứu khác về dân số và phát triển đã cung cấp những thông tin quan trọng trong việc hoạch định, quyết định chính sách của các đại biểu dân cử về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt là các chính sách về dân số và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Hội thảo gồm hai phiên, với các bài tham luận tập trung đến các chính sách hiện hành và dự thảo Luật dân số; các phát hiện mới về dân số và phát triển qua các nghiên cứu; những khuyến nghị chính sách trong bối cảnh chuyển trọng tâm công tác dân số từ dân số KHHGĐ sang dân số và phát triển.

Các tham luận tiêu biểu như: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số trong bối cảnh chuyển trọng tâm công tác từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển và những kiến nghị về chính sách” của ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế; “Sàng lọc và chẩn đoán bệnh, tật dựa trên xét nghiệm di truyền và kiến nghị chính sách nhằm nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em” của Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nghĩa - Trưởng nhóm Di truyền Trung tâm Y Sinh học phân tử, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; “Một số kết quả chủ yếu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 về thực trạng mức sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam”, tác giả Nguyễn Văn Hưng, Vụ Thống kê dân số và lao động - Tổng cục Thống kê; “Tình hình thực hiện kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện chương trình Quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (CRVS)” của tác giả Hoàng Thanh Hương, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế; “Nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi ở Việt Nam phân tích từ hợp phần khảo sát người cao tuổi lồng ghép trong điều tra biến động và kế hoạch hóa gia đình 2021”, của PGS.TS Giang Thanh Long, Trường Đại học kinh tế Quốc dân.

Hội thảo đã cung cấp tới đại biểu dân cử các thông tin mới nhất về các vấn đề dân số và phát triển ở Việt Nam, bao gồm thực trạng mức sinh, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi,  chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Việt Nam, và vai trò của đăng ký và thống kê hộ tịch trong việc bảo đảm quyền của người dân và xây dựng các chính sách liên quan tới chăm sóc sức khỏe,  an sinh xã hội và đã tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận và đưa ra những kiến nghị liên quan để hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số và phát triển./.

Nguyễn Thị Mộng Cẩm
Approved Trang thai