Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
22.6.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 22/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp liên tịch với UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Ái Nhi - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các ngành liên quan.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách địa phương và chương trình trọng điểm kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; xem xét các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; báo cáo công tác của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh; thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, thông qua các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Theo đó, HĐND tỉnh dự kiến bàn và thông qua 26 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp. Đáng chú ý, là các nghị quyết về: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025;  quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng và nhà rường cổ trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh; quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 - 2023; ...

Dự kiến kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII sẽ tiến hành trong 02 ngày, diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Phan Đình Tuấn
Approved Trang thai