Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường
22.6.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 21/6/2022, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến các nội dung lĩnh vực tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các thành viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Lê Bá Phúc - Giám đốc Sở và các Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Báo cáo của Sở tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã cấp 9.710 Giấy chứng nhận tương ứng với diện tích 216.798,31 ha đạt 99.91% so với tổng diện tích cần cấp Giấy chứng nhận. Số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cấp tỉnh tính đến ngày 31/5/2022 là 726,75 tỷ đồng, trong đó số thu tiền sử dụng đất là 715,76 tỷ, đạt 41,0% kế hoạch giao Trung tâm thực hiện (1.746,4 tỷ đồng). Thực hiện 6 cuộc thanh, kiểm tra đối với 9 tổ chức, đơn vị sử dụng đất. Công tác quản lý môi trường và xử lý đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn được quản lý chặt chẽ. Công tác Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất ngày càng được chú trọng. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai có nhiều vấn đề tồn tại do lịch sử để lại làm phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu kiện, công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ khiếu nại, tố cáo, tư liệu địa chính của một số cơ quan bị phân tán, hư hỏng, thất lạc, rất khó khăn và mất nhiều thời gian trong việc thu thập chứng cứ, củng cố pháp lý để giải quyết các vụ việc dẫn đến sự chậm trễ về thời gian báo cáo. Vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm ở một số cơ sở kinh doanh, công ty trong bảo vệ môi trường, khai thác khoảng sản...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở tích cực phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát các cơ sở nhà và đất thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường; hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; rà soát thủ tục giao đất, thuê đất đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn thiện báo cáo của Sở. Trong thời gian tới, đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với các lĩnh vực do Sở quản lý. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm, cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Chú trọng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Võ Văn Chí Công
Approved Trang thai