HĐND huyện Phú Vang: Thông qua 06 Nghị quyết quạn trọng kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
28.3.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 25/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phú Vang khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 để thông qua các nghị quyết quan trọng. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện ủy; Hồ Thế Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Phong - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lê Hữu Ngọc - UVTV Huyện uye, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đại biểu HĐND huyện.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND huyện khóa VII có nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi phải được HĐND huyện kịp thời xem xét thông qua để các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện triển khai trong thời gian đến. Chính vì vậy, để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực HĐND và UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các tờ trình để trình HĐND huyện xem xét quyết định.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận và xem xét thông qua 06 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về việc phân chia tỷ lệ nguồn vốn ngân sách huyện và ngân sách các xã, thị trấn đối với chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Phú Vang; Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thuộc danh mục dự án đầu tư công vốn ngân sách nhà nước huyện năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Phú Vang; Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2021; Nghị quyết về việc bổ sung  kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Phú Vang. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật đầu tư công năm 2019, Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025, tạo cơ sở cho việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nghiêm túc, dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp lần này. Để thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND huyện, Bí thư Huyện ủy đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND huyện khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đề nghị Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Approved Trang thai