Hương Thủy: Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2021
20.4.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 19/4, HĐND thị xã Hương Thủy khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 để thông qua các nghị quyết về đầu tư công; đồng thời, bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có đồng chí Dương Quang Bằng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía thị xã có đồng chí Lê Ngọc Sơn - TUV, Bí thư Thị ủy.

Tại kỳ họp, sau khi HĐND thị xã thông qua các tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND thị xã đã tiến hành các bước bầu cử theo đúng thủ tục trình tự. Với số phiếu 29/29 đại biểu (tỷ lệ 100%), ông Nguyễn Văn Phú - UVTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Phú cám ơn lãnh đạo tỉnh, thị xã đã tin tưởng giao giữ trọng trách mới và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, thường xuyên học hỏi, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết bổ sung đầu tư công năm 2022 và Nghị quyết phê duyệt chủ đầu tư công trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề khu CIC8, phường Thuỷ Dương.

Approved Trang thai