Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026
27.3.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế xin giới thiệu bài phát biểu Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Tạ Thị Yên - Phó Trưởng ban Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội,

Kính thưa đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, hôm nay Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề “Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp”.

Thay mặt các đồng chí chủ trì Hội nghị, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các đồng chí đã về dự Hội nghị; chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Từ thực tiễn cho thấy chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân là nhân tố then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đã được tổ chức và thành công tốt đẹp, mặc dù là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ đã bầu đủ số lượng đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật, đa số đại biểu có trình độ từ đại học trở lên, tỷ lệ đại biểu mới tham gia lần đầu tương đối lớn, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách còn ít nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, đã chủ động, thích ứng linh hoạt trong phương thức hoạt động, không ngại khó, ngại va chạm, thực hiện tốt Chương trình hành động của mình trước cử tri và nhân dân địa phương, góp phần vào việc hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, như đã tổ chức thành công các kỳ họp Hội đồng nhân dân để xem xét, ban hành nhiều Nghị quyết quyết định các nội dung quan trọng của địa phương (Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 04 kỳ họp, ban hành 213 Nghị quyết; tỉnh Nghệ An đã tổ chức 4 kỳ họp ban hành 86 Nghị quyết, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 6 kỳ họp đã ban hành 114 Nghị quyết;..). Các Nghị quyết được ban hành đã kịp thời đưa chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào thực tiễn cuộc sống nhất là việc triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covi -19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Trong hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát giám sát (tỉnh Nghệ An tổ chức 01 phiên giải trình, 02 phiên chất vấn và 03 cuộc giám sát chuyên đề; tỉnh Quảng Bình trung bình mỗi kỳ họp thường lệ có 12 đại biểu tham gia thảo luận, 10 đại biểu có ý kiến chất vấn…); thực hiện có hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, theo báo cáo từ các địa phương chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như: chất lượng báo cáo thẩm tra chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiệu quả của công tác giám sát chưa cao, giám sát chuyên đề vẫn còn dàn trải, còn tình trạng chồng chéo về nội dung, thời gian, đối tượng giám sát; việc theo dõi, đôn đốc sau giám sát chưa được thường xuyên, kịp thời, hoạt động chất vấn ở một số nơi vẫn còn hình thức. Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND có nơi, có lúc còn hình thức, chất lượng chưa sâu. Hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri chưa phong phú, đa dạng, chỉ mới tổ chức tiếp xúc cử tri theo tổ đại biểu trước và sau kỳ họp để báo cáo nội dung, chương trình và kết quả kỳ họp; việc tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, gặp gỡ tiếp xúc cá nhân, nhóm cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri còn hạn chế, vẫn còn tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”… mà nguyên nhân chính là phụ thuộc vào chất lượng, hiệu của hoạt động của mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân.

Do vậy, trong khuôn khổ Hội nghị này, Ban Công tác đại biểu và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ thảo luận về Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân – Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp. Đây là dịp để Hội đồng nhân dân các tỉnh trong khu vựcvà ngoài khu vực gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đây cũng là dịp để Ban Công tác đại biểu nắm bắt thực trạng để có đề xuất, tham mưu cho UBTVQH hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, Hoạt động của HĐND nhằm phát huy hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của ĐBHĐND, HĐND trong thời gian tới.

 Với tinh thần nêu trên, Chủ tọa Hội nghị đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận tập trung những nội dung trọng tâm sau để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Một là, về cơ cấu, số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, nhận diện và đánh giá đúng thực chất về cơ cấu, số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đã đáp ứng được yêu cầu kế thừa và phát triển về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nhưng hoạt động phải thật sự hiệu lực, hiệu quả? số lượng đại biểu chuyên trách hiện nay đã thực sự hợp lý chưa? Nếu cần thì phải tăng thêm tỷ lệ bao nhiêu để Hội đồng nhân dân ngày càng hoạt động chuyên nghiệp hơn. Việc bố trí lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân đã gắn với chức danh của Đảng để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân ở mỗi địa phươngchưa? Mô hình nào là hợp lý, phù hợp trong sự tương quan chung đối với việc sắp xếp, bố trí cán bộ? Đề nghị các đại biểu phân tích kỹ, kiến nghị các giải pháp, phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Hai là, về chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

Đánh giá và nhận diện đúng thực trạng về chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân trong mối quan hệ với kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân? Đây là khâu đầu tiên và cũng là khâu khó nhất trong công tác cán bộ. Vì vậy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, cơ chế để có thể đánh giá đúng chất lượng hoạt động của mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân, đánh giá hiệu quả hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm? Công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu; việc bố trí, sử dụng cán bộ có tác động tích cực trong việc phát huy đúng năng lực, sở trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ba là, các yếu tố tác động đến chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

Một trong những yếu tố quan trọng giúp đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động hiệu quả phụ thuộc vào cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cơ sở vật chất và điều kiện bảo đảm cho đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động như hiện nay đã đáp ứng được chưa? Từ thực tiễn và kinh nghiệm hoạt động, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như để đáp ứng được cơ bản về trang bị cơ sở vật chất và điều kiện bảo đảm cho đại biểu Hội đồng nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế (việc trang bị máy tính, phòng làm việc, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND) để đại biểu Hội đồng nhân dân yên tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân. Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt chưa được trong việc sử dụng, khai thác, xử lý công nghệ thông tin của một số đại biểu HĐND các cấp còn chưa đạt được như mong muốn.

Bốn là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân: Từ thực tiễn và kinh nghiệm hoạt động, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để có thể phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân trong các hoạt động của Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, từ hoạt động thẩm tra các nghị quyết, giám sát các chuyên đề, đến hoạt động trước, trong và sau mỗi kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu hoạt động chuyên trách, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân theo quy định.

Năm là,các nội dung khác liên quan đến hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, ngoài những nội dung gợi ý nêu trên, các đại biểu có thể nêu các hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trong Hội nghị này có sự tham gia của các địa phương đang thực hiện các chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội (tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế), mặc dù thời gian thực hiện chưa nhiều, tuy nhiên, Hội nghị cũng mong muốn được nghe từ các địa phương đang thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù này nêu lên những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế, nhất là những vướng mắc trong tổ chức thực hiện để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, từng bước tháo gỡ, bảo đảm cho sự phát triển.

Kính thưa các vị đại biểu!

Nội dung tham luận của Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực đã được Ban Công tác đại biểu và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tập hợp, in gửi tới các quý vị đại biểu để nghiên cứu.

Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi sâu phân tích, trao đổi, chia sẻ những bài học hay, cách làm mới, kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời nêu bật lên những vấn đề còn vướng mắc, còn hạn chế, có thể trong báo cáo tham luận chưa đề cập, qua đó đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Để đảm bảo thời gian và có nhiều lượt đại biểu được phát biểu, đề nghị mỗi đại biểu phát biểu không quá 10 phút.

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể các vị khách quý,

Với sự tham dự và trực tiếp chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo của một số cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân 06 tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ và đại biểu khách mời thành phố Đà Nẵng, tỉnh Lâm Đồng là các địa phương đại diện khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Bằng thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân ở mỗi khu vực, ở mỗi địa phương, tôi tin tưởng rằng Hội nghị sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý giúp cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Thay mặt Ban Tổ chức, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, các cơ quan Trung ương và địa phương đã dành tình cảm và thời gian quý báu để đến dự Hội nghị.Đây là Hội nghị đầu tiên của nhiệm kỳ mới trong khu vực và là hội nghị khu vực thứ hai trên toàn quốc.

Do đó, một lần nữa, tôi xin chúc Hội nghị của chúng ta thành công thật tốt đẹp. Chúc sức khỏe của Quý vị đại biểu, quý vị khách quý.

Sau đây, xin trân trọng kính mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến tham luận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Approved Trang thai