Khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa VIII
25.1.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 25/01, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, khóa VIII. Đếntham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng. Đáng chú ý là quyết định các vấn đề liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Nâng cấp hạ tầng số đáp ứng chương trình chuyển đổi số đến năm 2025; xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn để thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng một số dự án quan trọng; quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp; hỗ trợ ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Huế; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác...

Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, để chuẩn bị nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND và UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các tờ trình, đề án đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật để trình HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động, phối hợp với các cơ quan chủ trì xây dựng đề án, góp ý vào nội dung các văn bản; khẩn trương tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan để có thêm thông tin và luận cứ cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét quyết định.

“Kỳ họp này có nhiều nội dung rất quan trọng, cấp bách đòi hỏi phải được HĐND tỉnh kịp thời thông qua để các ngành, địa phương triển khai trong thời gian đến. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, phát biểu ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp” - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Ngay sau phát biểu khai mạc, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Đại Vui đã trình bày 3 tờ trình: nhóm đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Công an các xã, thị trấn; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng số đáp ứng chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 (giai đoạn 2). Đồng thời, trình bày các tờ trình Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; hỗ trợ vốn từ nguồn ngân sách...

Dự kiến, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét biểu quyết thông qua 15 nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng để các ngành, địa phương kịp thời triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; Kết luận 359 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.

Approved Trang thai