Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21.12.2021
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 20/12/2021, huyện Phú Lộc khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn đến dự và chỉ đạo.

     Tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Phú Lộc thông qua các nội dung quan trọng như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện ngân sách năm 2021, phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; thông qua dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; về quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa các hạng mục nghĩa trang nhân dân Chân Mây, xã Lộc Thủy; điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư quy hoạch thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; giải thể Phòng Y tế huyện và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế từ Phòng Y tế huyện về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; kết quả phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân đã nêu một số nội dung nổi bật về tình hình chung của HĐND tỉnh như kết quả đạt được khi tỉnh nhà được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; về thành công của kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII; những mặt tích cực trong tình hình ổn định của kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế để thông tin đến đại biểu HĐND huyện Phú Lộc.

Qua nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND huyện, mặc dù trong bối cảnh diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19 nhưng huyện đã nỗ lực hoàn thành 11/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; trong đó, chỉ tiêu quan trọng nhất là Tổng thu ngân sách đạt 826 tỷ đồng (đạt 136% kế hoạch), thu cân đối ngân sách hơn 215 tỷ đồng (đạt 116% KH). Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo huyện trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị HĐND huyện Phú Lộc cần tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, huyện cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2021/QH15 của Quốc hội, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, thời gian hoàn thành và ưu tiên bố trí, phân bổ nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt chất lượng, tiến độ, hiệu quả, góp phần vào thành công chung của tỉnh nhà.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Rà soát, đôn đốc công tác triển khai quy hoạch chi tiết các dự án phát triển hạ tầng sản xuất, khu du lịch; thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị, chú trọng xây dựng hạ tầng đô thị Chân Mây. Đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và đối tượng cụ thể. Đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, xây dựng xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Thứ ba, tích cực chỉ đạo ngành giáo dục huyện có giải pháp đảm bảo duy trì chất lượng giáo dục - đào tạo, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh đầu tư để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại các Trạm Y tế nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và ứng phó kịp thời tình hình diễn biến của dịch bệnh. Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Tiến hành khảo sát, thống kê lực lượng lao động chưa có việc làm, số lao động trở về từ các tỉnh phía Nam để có giải pháp hỗ trợ việc làm, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại địa phương. Xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025./.

Nguyễn Thị Mộng Cẩm
Approved Trang thai